welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De spacebox-affaire is nog niet voorbij. Al heeft een meerderheid in de Raad besloten dat er onder de rook van het Raadhuis wooncontainers neergezet moeten worden; ook al betekent dit dat de vrachtwagens van de marktkooplieden langs de raadhuisvijver geparkeerd worden; ook al kan het waarschijnlijk niet volgens het bestemmingsplan...

Het college heeft besloten om 24 containerwoningen voor jongeren neer te zetten op het parkeerterrein Melkpad hoek Hoge Naarderweg. In de Gooi- en Eembode van 16 mei jl. staat ten onrechte dat het college de gehele raad heeft weten te overreden om het spaceboxplan door te zetten. Daarbij gaat de krant eraan voorbij dat er bij LH, (en ook bij DLPH en de VVD) wel degelijk grote bezwaren bestaan tegen dit plan. Je kunt deze containers overal plaatsen, waarom dan uitgerekend midden in het beschermde stadsgezicht en dan op een plek waar maar plaats is voor 24. Deze bezwaren hebben wij ook herhaaldelijk geuit.

De meerderheid van de raad vond echter dat de containerwoningen per se op die plek moesten komen. ook onze aansporingen om serieus werk te maken van het door ons voorgestelde 'Wonen Boven Winkels' zijn helaas tevergeefs geweest.

Wij zijn echter niet alleen tegen deze locatie, samen met DLP Hilversum heeft LH bovendien een aantal suggesties genoemd voor alternatieve locaties waar zelfs een veel groter aantal wooneenheden zou kunnen worden gerealiseerd. Wij vinden namelijk dat er serieus werk moet worden gemaakt van jongerenhuisvesting.

De Gooi- en Eemlander besteedde op 21 februari jl. een hele pagina aan deze discussie. In mijn bijdrage ('Geen containers midden in het beschermde stadsgezicht') onderstreepte ik dat het bestemmingsplan niet toestaat dat er op deze plek tijdelijk wooncontainers worden geplaatst. Daarbij stelde ik dat Bewonersbeweging Raadhuis en omgeving hier een punt heeft: volgens planologische procedures kán er geen ontheffing worden verleend. In de discussie in het raadhuis heb ik uitdrukkelijk de waarschuwing laten horen dat de bewonersvereniging hier zeker en met succes tegen zal protesteren. Wij wensen Raadhuis e.o. alle succes in hun juridische strijd, die nodig is omdat een meerderheid in de Raad containerwoningen in het beschermde stadsgezicht heeft doorgedrukt. Nogmaals: het college heeft niet de gehele Raad overreden. Niet minder dan drie partijen waren en zijn hiertegen.

Dick Klees

 

Verkiezingsprogramma