welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Dit college speelt Sinterklaas met de begroting, maar zou wat ons betreft de zwarte piet moeten krijgen als het om het ziekenhuis gaat. Uit het debat van afgelopen dinsdag in het raadhuis. georganiseerd door de actiegroep Zorg om Onze Zorg bleek weer hoe het ziekenhuis in Hilversum leeft. En terecht! De toegankelijkheid van de zorg is iets wat ons allemaal raakt, vooral de ouderen en de zwakkere mede-Hilversummers.

Leefbaar Hilversum is tegen marktwerking in de zorg die de landelijke partijen ons hebben opgedrongen, en tegen de fusiegolf van ziekenhuizen. Maar dat is helaas wel de realiteit waarin we leven. Als lokale partij kunnen wij daar niets aan doen. De fusie van Tergooiziekenhuizen dateert al van januari 2006! En vanaf begin 2007 wisten de wethouders al dat bepaalde functies van het ziekenhuis, onder meer de meerdaagse opnames, naar Blaricum zouden verhuizen.
De fusie kon niet worden tegengehouden, maar het college had zich sterk moeten maken voor het ondervangen van de gevolgen voor de Hilversummers.

De wethouder zorg had anderhalf jaar geleden een lobby moeten starten voor betere toegankelijkheid van de zorg; veel eerder had overleg gevoerd moeten worden met het ziekenhuis over de gevolgen van de fusie voor de Hilversummers. Maar dit college deed en doet niets. Leefbaar Hilversum heeft een motie voor ouderenbeleid ingediend, om te voorkomen dat ouderen de dupe zouden worden van eventuele negatieve gevolgen van de fusie. Het college wilde die motie niet overnemen. Onvoorstelbaar en schandalig dat dit college niet meer voor de belangen van de oudere Hilversummers wil opkomen! 

Het ziekenhuis wordt verweten dat het geen verantwoording aflegt. Maar de taak van het ziekenhuis is om goede zorg te verlenen. Verantwoording afleggen en de burgers goed informeren is de taak van het college van burgemeester en wethouders. Waar waren de wethouders zorg, mevrouw Borstlap en meneer Hammer, de afgelopen jaren toen het om het ziekenhuis ging?

Marianne Berenschot

Verkiezingsprogramma