welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

De commissie Economie was er eensluidend over: mediastad Hilversum zou de beste lokale omroep moeten hebben. Veel kritiek werd geuit op het niveau van de programma?s. Maar de mediawet staat niet toe dat er over kwaliteit van inhoud en vorm wordt geoordeeld. Daar worstelde de commissie dan ook mee.

 

De lokale omroep speelt voor Hilversummers een sleutelrol om te worden ge?nformeerd over wat er zich binnen de gemeentegrenzen afspeelt. Opinievorming draagt bij tot het democratische proces, zoals ook de krant en de vele websites dat doen.

Omroep Hilversum heeft al jarenlang te maken met een deplorabele financi?le toestand. Er is steeds veel geld in gepompt. Nu is het moment aangebroken om te kunnen inschatten hoe re?el het is om er opnieuw extra gelden in te pompen.

 

De helft van de Hilversummers kent onze lokale omroep niet. De helft die w?l weet dat Omroep Hilversum bestaat kijkt of luistert niet vaak. Grote vraagtekens zetten wij bij het bereik van de radiozender. Met pijn in het hard zijn wij geneigd te concluderen dat wel gestopt kan worden met A-FM.

 

Symbolisch?

 

Het Hilversumse tv-kanaal wordt verspreid door UPC. Het signaal ziet er flets uit. LH vroeg zich af of wij op grond van het contract geen betere kwaliteit kunnen eisen. Ook wezen wij wethouder Jan Rensen erop dat mensen die UPC de deur uit hebben gedaan Omroep Hilversum dan niet meer kunnen ontvangen. De wethouder heeft toegezegd hierover te gaan praten met KPN-Digitenne, die een sterke zender op de toren bij de Wereldomroep heeft staan.

 

De lokale omroep draait op veel vrijwilligers. Maar pratend over grote structurele tekorten valt op dat de tien vaste medewerkers voor ? 320.000 op de begroting drukken. Dat vindt LH een fors bedrag, mede gezien het gebodene.

 

Omroep Hilversum is niet alleen in onze gemeente te zien, maar ook in Bussum, dat een klein beetje meebetaalt en Naarden, dat er helemaal niets aan bijdraagt. Wij vragen ons daarom af of Omroep Hilversum zich niet moet bepalen tot de eigen gemeente.

 

Om te kunnen beoordelen of er alsnog progressie in de zender zit ? wat wij de afgelopen jaren helaas niet hebben mogen constateren -  zullen we eerst moeten weten hoe de plannen er precies uitzien. Wij willen bij voorbaat overtuigd worden van de mogelijkheden dat er goede levenskansen zijn voor Omroep Hilversum. De lokale partij Leefbaar Hilversum wil dat er eerst een toekomstgericht en degelijk onderbouwd voorstel komt, een bedrijfsplan dat inzichtelijk en controleerbaar is. Dan kan de lokale omroep worden wat de Hilversummers ervan mogen verwachten.

Dick Klees

Verkiezingsprogramma