welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

In de Gooi en Eemlander van afgelopen maandag stond een artikel, waarin de gemeente Hilversum bij monde van welzijn-wethouder Eric van der Want, aankondigt dat er woningen beschikbaar worden gesteld om de overlast veroorzakende, in het openbaar drinkende, schreeuwende en ruziemakende hardnekkige groep daklozen op te lossen.

 

Mijn eerste gedachte was: “De wethouder niet goed bij zijn hoofd! Dit is toch geen oplossing!” 

Vorig jaar is er uitgebreid gediscussieerd in de raad over de Cocon en de overlast van deze kleine groep recidiverenden. Uit onderzoek was gebleken dat deze groep hardliners niet te socialiseren valt. Er zou op individuele basis gekeken worden wat de beste oplossing zou zijn.

Leefbaar Hilversum heeft toen aangegeven dat er een permanente oplossing moet komen, humaan, maar desnoods niet goedschiks naar kwaadschiks als de doelgroep zich weigert aan te passen aan geaccepteerd sociaal gedrag.

 

De groep is inmiddels verhuisd van de Groest naar het Oosterspoorplein.

Als ik ‘s morgens tot 9 uur naar mijn werk fiets door de tunnel, dan zijn de eersten al aanwezig, met een groot blik bier aan hun lippen.

Wanneer ik ’s avonds naar huis fiets, is de groep inmiddels behoorlijk uitgedijd en luidruchtig. Schreeuwend naar iedereen die langs loopt of fietst.

Laatst stond er een ambulance en de medewerkers stonden voorovergebogen over een in elkaar gekropen lichaam, dat duidelijk een teveel aan alcohol genuttigde dakloze leek te zijn. Ze haalden hun schouders op, lieten hem liggen en reden weg. Echt vele overlast wordt er hier niet veroorzaakt maar wat een dieptreurig tafereel.

 

En wethouder Van der Want en zijn ambtenaren denken dat, door deze mensen een woning te geven, dat dit samenklonteren niet meer voor gaat komen?

Beste wethouder, deze mensen zijn om diverse redenen dakloos geworden, vaak niet in de laatste plaats hun huis uitgezet omdat de huur niet meer betaald werd of hun gedrag sociaal ontoelaatbaar was geworden. Het is dus erg naïef om te denken dat, zonder begeleiding, deze mensen zich nu wel aan de regels zullen houden.

Ik kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voorspellen dat we dan over 2 jaar dezelfde situatie hebben, maar dan met tonnen verlies door het niet betalen van de huur, energiekosten, telefoon, internet en last but not least, uitgewoonde woningen.

 

Tevens is het een klap in het gezicht voor al die mensen die in Hilversum op zoek zijn naar betaalbare woonruimte. Ik kan me goed voorstellen dat zij deze wijze van voorrang verlenen niet pikken.

 

Leefbaar Hilversum heeft vorig jaar voorgesteld om een ‘lik op stuk’ beleid te voeren voor deze niet te corrigeren daklozen. Ze worden bij overlast opgepakt en ondergebracht in een zeer basic omgeving, bijvoorbeeld in een container op een bedrijventerrein, waar hen een warme douche, opwarmmaaltijd, een bed en ‘s ochtends een ontbijt en lunch in de vorm van een pakketje beschikbaar wordt gesteld. De portier is tevens de bewaker en grijpt in wanneer nodig.

Handhaven blijft het devies en zeker niet ‘belonen voor slecht gedrag’ (en zeker geen woning!).


 

 

 

Wij realiseren ons dat dit probleem lastig en niet gemakkelijk op te lossen is. Maar de richting waarin de wethouder nu zoekt, is tot mislukken gedoemd.

Er zal met name gezocht moeten worden, ieder geval individueel bekijkend, welke ambulante of ander soort hulpverlening gewenst is.

 

Op de door Van der Want ingeslagen weg wordt het probleem wederom op de Hilversumse burger afgewend, zowel vanuit sociaal als financieel oogpunt en dat kan toch niet de bedoeling zijn.


Peter van Westing

 

Verkiezingsprogramma