Hieronder alle door ons reeds eerder gepubliceerde artikelen over de visie van Leefbaar Hilversum over de natuur.

VERRASSENDE ECONOMIE – NATUUR ALS BASIS

Hilversum is Leefbaar. Maar hoe kunnen we het groene hart van ’t Gooi nog leefbaarder maken en vooral zo houden?
Hoe vinden bedrijfsleven en burgers elkaar voor een duurzaam en bedrijfsmatig natuurbeheer?
Kunnen we het snijvlak vinden van Economie en Ecologie?

Leefbaar Hilversum geeft antwoord op deze vragen.
Leefbaar Hilversum zorgt ervoor dat de economische waarde van alle natuur tot op iedere m² berekend wordt.
Hoe staat de natuur er voor? Wat is nu de voorraad en wat zijn nu de diensten en baten die we ieder jaar ontvangen van de natuur? En hoe verandert dat in de tijd en hoe kunnen we dat beter beheren en zorgen dat dit ook  overdragen  wordt  aan de volgende generaties?

Met onze methode wordt er een soort boekhouding van de natuur gecreëerd. Er wordt bijgehouden welke goederen en diensten de natuur levert aan de economie en ook de economische waarde daarvan.Door zo’n boekhouding van de natuur houden we bij in hoeverre onze samenleving duurzaam is. Komt er natuur bij of verliezen we juist natuur. Wat is op het einde van het jaar de balans van ons natuurlijk kapitaal?

Want

  • Economie ​heeft de ecologische hulpbron nodig
  • Economie heeft impact op onze ecologie

Meten van economie en ecologie samen is berekenen en weten.

HOE DUUR IS NATUUR?

Om de natuur in en om Hilversum te behouden dien je er letterlijk een waarde aan toe  te  kennen,  een  bedrijfsmatig  natuurbeheer is dan ook noodzakelijk.

Er is een berekening nodig van de economische waarde van alle natuur in Hilversum en omgeving. Deze berekening dient tot op iedere m² te zijn.  Deze  zogenaamde Natuurlijke Kapitaalrekeningen  worden bepaald door het snijvlak van  Economie  en Ecologie. Er moet dus een evenwicht ontstaan tussen Economie en Ecologie.

De factoren Economie en Ecologie moeten dan ook gelijktijdig bekeken worden. Er is namelijk een samenhang  tussen  beide factoren en als je deze niet gelijktijdig bekijkt ontstaat er een onbalans tussen Economie en Ecologie. Men heeft de neiging alleen naar Economie te kijken waardoor Ecologie een ondergeschoven factor wordt en dat is  natuurlijk niet de bedoeling.

Zijn onze ecologische voorraden uitgeput dan zal onze economie hiervan schade ondervinden.
Natuur is ongrijpbaar. Wat zijn de baten van de natuur?
Door de levering van ecosysteemdiensten zijn deze in 3 categorieën onder te verdelen:

  • Productiediensten (hout of biomassa voor energieproductie, water  voor drinkwaterproductie), dus  producten  halen uit ecosystemen. 
  • Regulerende diensten, processen die worden geregeld door ecosystemen (bestuiving, kustbescherming van service in diensten die geleverd  worden door ecosystemen,  ook het tegengaan van erosie hoort  hierbij of  het voorkomen van een plaag.
  • Culturele diensten zoals toerisme en recreatie. Hiervan hangen veel banen af, dus belangrijk om dit mee te nemen in de besluitvorming.

’t Gooi, en dus ook het tuindorp Hilversum, is van deze diensten sterk afhankelijk. Onze politiek zal zich er meer bewust van moeten zijn om bij alle besluitvormingen ons groen er naast te houden. Continue zal het besef er moeten zijn of dit wel past in onze Natuurlijke Kapitaalrekening.

METEN EN WETEN

Economische modellen
Hoe worden die ecosysteemdiensten gebruikt in de samenleving (door welke economische sectoren), is er een markt voor die diensten in de samenleving, kunnen we dit relateren aan een marktprijs en dit dus terug rekenen van die ecosysteem goederen en diensten? Dus met andere woorden wat is de marktwaarde van zo’n dienst?

We hebben dit ook met elkaar afgesproken: Richten op duurzame samenleving. Maar hoe gaan we dit meten en berekenen?

In deel één worden vragen gesteld over de natuurwaarde, de voorraad en de diensten en baten van de natuur, een beter beheer van de natuur en hoe we dit goed over kunnen dragen aan de volgende generaties.

In deel twee spreken we over culturele diensten. Een voorbeeld is kamperen op een recreatieterrein (en dat is meestal in de natuur).

Mensen gaan daar vrij in de natuur op zo’n dagcamping staan. Maar hoe wordt dit verrekend? De provincie of gemeente heeft herin geïnvesteerd en deze plek gecreëerd voor de recreanten of zelfs dagjestoerisme. Op deze wijze halen we mensen naar ons cultuurgebied en vervolgens gaan ze (economisch) besteden in een nabije plaats of iets dergelijks. Daar wordt een prijs voor betaald, maar welke prijs is de echte waarde? Dient er ook niet een bedrag terugbetaald te worden aan de natuur want deze wordt toch extra belast? Dat betreffende bedrag dient weer in natuur gestoken te worden.

Een soort boekhouding van de natuur wordt bijgehouden om de economische waarde van onze natuur te kunnen bepalen. Hierdoor houden we bij in hoeverre onze samenleving duurzaam is. Komt er natuur bij of verliezen we juist natuur. Wat is op het einde van het jaar de balans van ons natuurlijk kapitaal.

Leefbaar Hilversum is voorstander van het doorlopend inventariseren van onze natuur. Dit gebeurt door in alle jaargetijden een ecologische scan op te maken van alle gebieden in en om Hilversum. Want ‘Meten van economie en ecologie samen is berekenen en weten’.

ECOSYSTEEMDIENSTEN = NATUURLIJK KAPITAAL

Door te spreken over de diensten die de natuur levert hoopt men duidelijk te maken dat ecosystemen  complexe  mechanismen zijn die allerlei cruciale taken vervullen. In het licht van haar bijdrage aan ons  welzijn en onze economie  krijgt natuur een andere betekenis. Dat zorgt er voor dat er ook andere belangen en motieven  ontstaan om natuur  te beschermen en dat is nuttig. Hierdoor gaan we inzien dat we de overheidsbudgetten voor natuur en milieu aanpassen en hierin meer gaan investeren. Op welke wijze kan het bedrijfsleven investeren in de natuur?

Door de natuur de taal van economie te laten spreken wordt door Leefbaar Hilversum gezocht naar win-win situaties voor mens en natuur; een groene promotie!

Laat een reactie achter