Er wordt al jaren geroepen dat Nederland een groot woningen tekort heeft. Gezien dat mensen vaak tussen de 5 en 10 jaren op een wachtlijst staan, kun je dus wel stellen dat dit een groot probleem is.

De oorzaak van het tekort aan woningen is niet dat er een exorbitante bevolkingsgroei aan de gang is in Nederland. Er is een behoorlijke diversiteit in de grote groep woningzoekenden diverse groepen die op zoek zijn naar een voor hen betaalbare woning. Het betreft zowel een tekort aan een woning huren in de vrije of sociale sector of dan wel een huis te kopen.

Diversiteit groepen:

  • Jongeren/starters
  • Groep ouderen wordt steeds groter (circa 25 % van de totale bevolking 4.5 miljoen).
  • Groep gescheiden ouders wordt ook steeds groter ( 1 op de 3 huwelijken strandt).
  • Groep alleengaanden wordt ook steeds groter (nu 1 op de 4 volwassenen woont alleen).
  • De grenzen binnen Europa zijn opengesteld waardoor er veel mensen naar Nederland komen omdat onze voorzieningen erg goed zijn.
  • Als laatste maar heel zwaar wegend op onze woningvoorraad is de enorme migrantenstroom en mede hierdoor dat gemeenten de zorgplicht hebben om statushouders met voorrang een woning toe te kennen.

Misschien al 20 jaar geleden werd er geroepen: Nederland is vol! Maar blijkbaar is dat toch niet zo. Er is nog gigantisch veel bijgebouwd in de laatste jaren.

Als het aan een initiatiefgroep uit Noord-Holland (bestaande uit ex-bestuurders van woningcorporaties en een ex-woningbouwregisseur) ligt dan is er maar één remedie en dat is ZOVEEL MOGELIJK NIEUWE WONINGEN ERBIJ bouwen. ‘Wel eerst onderzoeken hoe en waar maar dan wel snel een beetje, liefst voor 1 juli 2019. Er moet dan zo snel mogelijk gestart worden met het bouwen van 40.000 tot 70.000 woningen in Havenstad (Amsterdam)’.

Per locatie zou gekeken moeten worden waar er in Nederland nog gebouwd kan worden. Het moet niet zo zijn dat er gebouwd gaat worden in gebieden in het groen die nu nog ‘not done’ zijn.

Veel ouderen blijven (te) lang in hun te grote huis wonen. Het zou mooi zijn als er vanuit de landelijke overheid een stimulerende prikkel komt waardoor ouderen hun grote huis verruilen voor een kleinere woning waardoor er doorstroming ontstaat. Je zou kunnen denken aan het minder belasten van het eigen vermogen wat er door de verkoop kan ontstaan.

In het Gooi zijn te weinig sociale huurwoningen te bemachtigen wat mogelijk veroorzaakt wordt door de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Binnenkort (begin november) zit de Hilversumse politiek om de tafel met de woningcorporaties.

Er wordt veel te snel geroepen dat het te omslachtig en te kostbaar is om leegstaande panden om te bouwen tot wooneenheden. Ook dit kan nog wel eens een keer goed onder de loep genomen worden of hier echt geen kansen liggen voor starters.

Er zijn al alternatieve woonvormen in Nederland. Dit kan bestaan uit aangepaste niet meer gebruikte bejaarden- en/of verzorgingstehuizen. Hierin kan voor een deel de oplossing liggen voor jongeren en ouderen in Hilversum die niet per se groot willen wonen maar de voorkeur geven aan zelfstandig wonen. Deze woonvorm kenmerkt zich door elkaar welwillend te zijn door wederdiensten te bewijzen. De jongere doet een klusje/boodschapje voor de oudere en de oudere kan op en huisdier passen of een pakketje aannemen.

Zie ons artikel ‘Alternatieve Woonomgeving’ geplaatst op 15 maart 2018 op de site van Leefbaar Hilversum.

De meest schrijnende groep op dit moment in het Gooi is de groep gescheiden ouders die met hun kind op een zolderkamer bij hun ouders moeten verblijven omdat er gewoonweg geen woning beschikbaar voor hen is. Hulporganisaties Veilig Thuis (voorheen Jeugdzorg) en Versa beamen dat dit een groot en groeiend probleem is. Hulpverleners zijn gewoonweg niet aan te slepen om deze grote groep met psychische problemen bij te staan.

Gemeenten zijn verplicht om woningen toe te kennen (door landelijke wetgeving) aan statushouders zelfs boven mensen die al vele jaren op een wachtlijst staan voor een woning. Leefbaar Hilversum vindt dat dit beleid herzien dient te worden. Het kan toch niet zo zijn dat onze eigen Hilversummers in de kou blijven staan en uitzichtloos op een huis blijven wachten.

Deze uitzichtloosheid creëert alleen maar nieuwe problemen. Gescheiden ouders willen graag hun kinderen een eigen veilig, stabiel plekje bieden. Hierdoor ontstaat er rust voor zowel ouder (grootouders) als kind(eren). Als ouders te lang moeten wachten op een eigen woning geeft dat veel stres met alle gevolgen van dien.

Hulpverleningsinstanties geven aan dat de aanmeldingen overweldigend zijn van m.n. multi-problematiek bij gescheiden ouders (met name bij een huislijk gewelddadige achtergrond).

Tevens is Leefbaar Hilversum ervoor om actief handhaving te voeren op woningsplitsing en scheefwonen.

Alleen met de verkiezingskreet van Groen Links tijdens de verkiezingscampagne 2018 ‘1000 woningen voor jongeren’ komen we er niet. We moeten nu concreet de handen uit de mouwen steken en met plannen op tafel komen en als de bliksem uit gaan voeren.

Geen woorden maar daden! De begroting komt eraan en wij zijn voor investering voor impulsen in de woningmarkt en als er gebouwd moet worden dan zij het zo.

Mirjam Kooloos
Fractievoorzitter Leefbaar Hilversum

Laat een reactie achter