Gezamenlijke commissies:

Verkeer:

Fietsparkeren, is reeds veel over gezegd.

Onze belangrijkste punten:

Gemeente heeft jarenlang gestimuleerd om op de fiets naar het centrum te komen. Daar hebben de burgers van Hilversum ruimschoots gehoor aan gegeven.

Echter er is toch onvoldoende fietsparkeergelegenheid. De wethouder kan wel zeggen dat er voldoende plekken zijn maar dat is gewoon in de praktijk zeker niet zo. Overal in en rond het centrum voor en achter het station wemelt het van de stalen rossen.

Wij pleiten al lang voor gratis inpandige of onder het maaiveld gerealiseerde fietsparkeerplaatsen op het liefst diverse plekken in Hilversum: station, centrum en Kerkbrink.

Nu stond op 30 oktober in de krant dat er toch misschien een inpandige fietsparkeergelegenheid komt.

Antwoord wethouder Schepers:
Wij vinden dat er wel voldoende nietjes geplaatst zijn in en om het centrum. Echter we zijn inderdaad bezig met inpandige fietsparkeergelegenheid en hopelijk nog dit jaar komt het er door.

Vraag:
waarom is er niet direct van de ondergrondse parkeergelegenheid onder het V&D gebouw gebruik gemaakt? Nu heeft het al die tijd leeg gestaan. De nu meer dan 1 miljoen euro die besteed wordt om 5 straten in het centrum op orde te houden, had zinvoller besteed kunnen worden. Waarom kan het nu ineens wel om een inpandige gratis fietsparkeergelegenheid te vinden.

Antwoord Wethouder Schepers:
Dat ging niet omdat het pand van een eigenaar is en het stuk in de krant dat Boa’s en fietsrekken € 1.2 miljoen kosten is onjuist, het kost bijna 6 ton….

HOV:

Werkzaamheden zijn in volle gang bij de Riebeeck. Hoe zit het met de beloofde fietstunnel? Gaat die er nu komen of niet? Is daar eventueel budget voor om die tunnel te realiseren?

Antwoord wethouder Walters:
Hier heb ik geen antwoord op. Ik weet niet of die tunnel er komt en nee daar is geen budget voor.

Parkeertarieven:

Leefbaar Hilversum heeft er 12 jaar voor gepleit om parkeertarieven te verlagen. Wethouder Schepers toen raadslid was daar altijd fel op tegen. Zijn verweer was: zonder dekking geen voorstel.

Echter blijkt nu dat we 6 ton positieve resultaten uit Anna’s Hoeve dubbel hebben begroot in de begroting van 2017 als wel voor 2018. Deze omissie wordt weggewuifd als ware het een stofje op het colbert van wethouder Schepers. We hebben ons dus 6 ton rijker gerekend.

Ook vallen de zorgkosten 4 miljoen hoger uit. Wisten wethouder Walters en Schepers niet dat het Sociaal Plein grote problemen heeft gezien voormalig wethouder Klamer na een motie van wantrouwen weg is gegaan. U heeft toch kunnen voorzien bij het opmaken van het coalitieakkoord dat er miljoenen nodig zijn om de zorg beter geregeld te krijgen in Hilversum. En dan dat waanzinnige grote aantal van 7 wethouders. Heeft u daar niet aan gedacht wat dat de Hilversumse belastingbetaler op jaarbasis kost? Of Citymarketing hoe goed ook bedoeld, de helft van de subsidie (8.5 ton) gaat toch op aan salarissen). Zo kunnen we nog wel een doorgaan maar resumerend: “Waarom dan toch het besluit om de parkeertarieven te halveren? “

Antwoord wethouder Walters: Doordat Hart voor Hilversum samen met de VVD in de coalitie zit, hebben we dit zo samen afgesproken…

En wethouder Schepers en Jaeger, hoe zit het nu precies met de resterende 500 struikelstenen die Hilversum nog tegoed heeft uit het amendement van 750 struikelstenen die de raad unaniem in 2015 heeft aanvaard. Het gaat om een bedrag van € 112.500,- . 250 stenen zijn inmiddels geplaatst. Krijgt de raad nog teruggekoppeld wanneer die resterende 500 geleverd en geplaatst gaan worden?

Het is dat een journalist hiernaar gevraagd heeft maar eigenlijk bent u achterover gaan leunen. Zo wensen wij niet om te gaan met het erfgoed van deze gemeente. En zo behoort het College niet om te gaan met deze Raad.

Geen antwoord op gekregen..

Er is in 2016 door wethouder Voorink toegezegd dat de bus van de Kerkbrink gehaald zal worden. Echter de bus rijdt er vandaag de dag nog steeds. Waarom rijdt die bus er dan nog? Wanneer gaat die bus er dan wel echt af?

Het is lastiger dan we dachten, want we moeten concessies doen met Connexxion en de Provincie. Als we de bus van de Kerkbrink willen halen dan moet gemeente Hilversum de extra reistijd compenseren aan de Provincie en aan Connexxion. Dan gaat het om tonnen per jaar. We gaan wederom praten bij en nieuwe concessie. 

Zorg/Sociaal Plein

Ja inderdaad, we maken ons grote zorgen om nog steeds het opstarten, optuigen, transformeren, in orde maken, werkend maken, laten functioneren van de jungle van diverse hulpverleningsinstanties die onder verantwoordelijkheid van de gemeente zijn komen te staan.

In 2013 zijn we als politiek hierover met elkaar in debat gegaan hoe we dit moesten gaan aanpakken. Per 1 januari 2015 is de Gemeente verantwoordelijk geworden.

Het is niet zonder slag of stoot gegaan. Erger nog de gemeente had er geen idee van hoe ongelofelijk ingewikkeld het is om de juiste hulp bij de hulpvrager aan te bieden. Nog niet eens gesproken over de ellenlange wachttijd voordat een cliënt eens terug gebeld werd. En nog steeds horen wij zoveel mensen die ontevreden zijn over geen hulpverlening, te late of onkundige hulpverlening die totaal niet aansluit op de problematiek.

Het voormalig College was wel degelijk op,de hoogte van de uitgebreide problematiek op het Sociaal Plein. Er is zelfs een wethouder voortijdig gesneuveld waardoor de overige wethouders er extra werk bij kregen. Desalniettemin is er in het coalitieakkoord en bij het opmaken van deze begroting onvoldoende rekening gehouden met de uit de pan rijzende kosten in het potje Zorg. Helemaal hoogst verbaasd zijn wij maar ook velen met ons dat nota bene de eerst grootste oppositiepartij en nu grootste coalitiepartij eerst heel juist kon analyseren wat er mis ging op het sociale vlak. Met deze kennis op zak heeft Hart voor Hilversum ervoor gekozen om op dit zeer ingewikkelde, zware, geldverslindende dossier een wethouder te zetten die 0 ervaring in de politiek en van dus deze dossiers had of nog heeft. Het gaat hier wel om een grote groep kwetsbare mensen die vaak niet goed voor zichzelf op kunnen komen. Deze groep geeft het op als de hulp te lang op zich laat wachten. Dit raakt mij als politica maar ook persoonlijk maakt het mij boos. Maar dat niet alleen, het gaat om de verantwoordelijkheid van 40 % van de totale begroting dus 40 % van € 261.139.230,-

Dit mag gewoon niet. Er kan wel weer 4 miljoen ingepompt worden en een nieuwe directeur neer gezet worden maar waar het om gaat is dat er deskundigen aan het roer moeten staan die weten waar het over gaat. De werkmethodiek die bijv. Veilig Thuis hanteert, komt bij de ouders en kinderen soms bedreigend en angstig voor. Er zijn hier legio voorbeelden van. Wethouder Pelsink, ga eens praten met vrouwen uit de groep “Van onmacht naar Kracht” die in Versa gegeven wordt. Je kunt niet geloven dat de hulpverlening mensen van de regen in de drup brengt.

Antwoord wethouder Pelsink: het loopt nu allemaal een stuk beter via het Sociaal Plein. Er is ook een nieuwe interim directeur aangesteld op wie onze hoop is gevestigd en het gaat al per direct een stuk beter allemaal.

(Leefbaar Hilversum is het totaal niet eens met dit antwoord van de wethouder)

Woningen

Dan maken maar direct het bruggetje naar het tekort aan woningen door de grote aanvraag en het te weinig aanbod.

Er zou eens gekeken mogen worden naar mensen die langer dan 5 jaar op de wachtlijst staan. Op het moment dat jongeren zich inschrijven, zijn het starters. Wij spreken mensen die inmiddels 12 jaar op de wachtlijst staan en dan geen starter of jongere meer zijn. Zij willen ook wel eens iets groters dan 1 kamer.

Dan heb je de grote groep gescheiden ouders. Je kunt niet verlangen dat 1 van beide ouders in het Noorden van het land gaat wonen omdat het daar goedkoper is.

Wij stellen voor om de verdeelsleutel onder de loep te nemen.

Er is een mogelijkheid om onze werkwijze zelfstandig als gemeente Hilversum aan te pakken. Door een wetswijziging die het parlement in 2016 goedkeurde, is het geen automatisme meer dat alle statushouders in Hilversum op iedereen voorrang krijgen.

We kunnen ook met elkaar een quotum vast stellen. En daarna de woningen om en om eerlijk verdelen over degene die al zolang op de wachtlijst staan.

Dan nog een vraag aan wethouder Kastje: 7 maanden geleden riep u in uw promotie/campagnefilmpje op om 1.000 woningen voor jongeren te bouwen.

Is er inmiddels bekend waar die 1.000 woningen komen. Of heeft u wellicht al ergens de eerste steen gelegd? Hoe ziet u mogelijkheden in Crailo? Wij denken dat jongeren liever in de buurt van het centrum wonen i.v.m. de trein/uitgaan.

Antwoord wethouder Kastje: We hebben te maken met een totaal aantal te bouwen sociale huurwoningen en middel dure huurwoningen afspraken met woningbouwcorporaties. Die 1.000 woningen die wij beloofden komen er nog. Zit nog in de pijplijn.

Ook zien wij met voorkeur dat er aan de voorkant van de maatschappij ingezet wordt op preventie, voorlichting, suggesties om een gezond Hilversums Leefklimaat te creëren.

Zet hiervoor de buurthuizen in.

Op naar een Leefbaar Hilversum!

Met vriendelijke groet,

Mirjam Kooloos
Fractievoorzitter Leefbaar Hilversum

Laat een reactie achter