In principe zijn wij voor integrale duurzaamheid en de focus ligt nu vooral op energiebesparing.

Dat is op lange termijn niet voldoende. Kijk naar het Arenapark (Nota van Uitgangspunten Masterplan Arenapark) daar moet ook aandacht besteed worden aan groen, klimaat, water, mobiliteit, duurzamere gebouwen en gezamenlijke aanpak van energie en afval etc.. Dan pak je het integraal en toekomstbestendig aan.

Met het Jaarplan 2019 wordt er aangegeven om de CO2 doelstellingen te behalen voor 2019 maar wordt er ook ter voorbereiding op het einddoel 2040 vermeld dat er in het voorjaar 2019 het plan voor de energietransitie door de gemeente Hilversum wordt gepresenteerd.

Hieronder hebben wij een aantal punten samengevat waarbij we niet nagelaten hebben om alvast een aanzet te geven tot het document

 ‘Energietransitie Hilversum, voor een duurzame samenleving’.


Samengevat:

 • Bepaal samen met alle stakeholders (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente) wat nou echt duurzaam is en hoe we willen dat Hilversum er over 30 jaar uitziet, wat de meerwaarde is voor de stakeholders en wat er nodig is om daar te komen. Stel een integrale duurzame visie (aandacht voor biodiversiteit en groen, klimaat, water, mobiliteit, duurzamere gebouwen, en gezamenlijke aanpak van energie en afval etc.). Dan pak je het integraal en toekomstbestendig aan en voor heel Hilversum met betrokkenheid/eigenaarschap. Rol gemeente als facilitator en inspirator met verbinding tussen doelgroepen en stakeholders.
 • Gebruik Trias ecologica (dat zijn meer onderwerpen dan energie) voor benadering duurzaamheid bij doelgroepen om ambitie te realiseren:

1.       Besparen en alleen gebruiken wat echt nodig is; gebouw/instellingen en gedrag

2.       Opwekken en duurzame energie gebruiken (opwekken en collectief inkopen lokale groene energie)

3.       Optimale inzet en gebruik van bestaande installaties en gebouwen en energie (bijscholing installateurs              en goede contracten voor gedeelde opbrengsten energiebesparing door beheer/onderhoud)

4.       Onze toevoeging als 4e punt: Compensatie van verbruik (vooral voor MKB om investeringen te   
          realiseren)

 • Pas de Trias ecologica toe op doelgroepen voor gebouw/woning en gedrag en op basis van CO2 percentage verbruik:
  • Bewoners, evt. opgesplitst in huiseigenaren, woningbouwcoöperaties, VvE’s en huurders, in combinatie met wijkaanpak. Aandacht voor kleine beurzen. Focus op huizen en gedrag; bijvoorbeeld ecologische footprint inzetten.
  • Bedrijven, evt. opgesplitst in kantoren, villa’s, bedrijfsgebouwen, collectieven, aandacht voor kleine beurzen. Focus op duurzaam gebouw en bedrijfsvoering incl. CO2 footprint. Minder op dienst/product voorlopig.
  • Gemeentelijke organisatie en gebouwen en maatschappelijk vastgoed en apart voor scholen, integrale duurzaamheid, duurzame inkoop, handhaving transparant
  • Overig; mobiliteit gehele gebied/regio, Media Park, Arenapark, o.i.d.

Onze vragen:

 • Bent u het eens met bovenstaande opvattingen?
 • Hoe gaat de gemeente handhaven op naleving wetgeving energiebesparing en wetgeving voor energielabel C en A en de eigen duurzame ambities?
 • Hoe worden eisen voor bouwprojecten aangescherpt om te zorgen dat gebouwen in 2040 en 2050 aan de eisen voldoen? Qua energie en duurzaamheid, bv GPR (aantoonbaar duurzaam gebouw) met ambitie die past bij duurzame visie 2050, MPG (materialenlabel), circulair of opwekkend.
 • Waar wordt de € 650.000 aan uitgegeven en is dat de optelling van de twee extra bedragen in de begroting?
 • Hoe gaat de gemeente haar voorbeeldrol nemen? Er staat € 200.000 begroot maar dat kan volgens ons nooit genoeg zijn voor een energie neutrale gemeente.

Algemeen

Wij zijn blij met deze aanzet tot Energietransitie zoals in het Jaarplan voor 2019 is opgesteld. Voor Het plan ‘Energietransitie Hilversum, voor een duurzame samenleving’ kijken wij daarom nieuwsgierig naar uit waarbij wij verwachten dat dit ambitieus en realistisch zal zijn waarbij duidelijke ijkmeetpunten van resultaten worden opgenomen.

Ben Bus, Commissielid Leefbaar Hilversum

4 maart 2019

Laat een reactie achter