Vragen aan Wethouder Jan Kastje

Betreft:

 • Natuur en Groen
 • Milieu en Afval                    

Bijgaand treft u een rapportage aan van bewoners en betrokkenen uit de nabije omgeving van het Verzameldepot Van Ghent aan de Van Ghentlaan, geschreven door de heer G. Mol.

Dit rapport is bij verschillende leden van het College alsmede ambtenaren Gemeente Hilversum en bij het GAD bekend.

In dit rapport ziet u een paar foto’s afgebeeld. Zoals u zult begrijpen zijn er vele foto’s alsmede videobeelden aanwezig.

De afgelopen 3 jaar hebben verschillende particulieren en instanties contact gehad met respectievelijk:

 • Gerrit Merkestein, Senior Adviseur Beheer & Onderhoud | Gemeente Hilversum
 • Jeroen van der Horst, Adjunct manager GAD
 • Jelle van der Linde, Toezichthouder Openbare Ruimte
 • Arno Scheepers, Wethouder
 • En nog vele anderen in de periode van vóór januari 2019.

Naar ons weten is Arno Scheepers hierin betrokken  echter behoort dit vraagstuk bij de portefeuillehouder wethouder Jan Kastje te liggen.

Leefbaar Hilversum maakt zich voor deze locatie ernstig zorgen over:

 1. De natuur en Milieu; het terrein ligt op de grens van GNR en gemeente Hilversum en wordt gebruikt (misbruikt) door bedrijven, verenigingen en bewoners uit de omgeving zowel van Hilversum als Loosdrecht. Er worden chemische stoffen, asbest en vele andere stoffen gevonden die schadelijk zijn voor natuur en milieu.
 2. Zwerfafval is zodanig groot aanwezig dat bij slecht weer de gehele omgeving hier last van heeft.

De volgende vragen zouden we graag beantwoord willen hebben:

 1. Klopt het dat rest van de grond op het depot eigendom is van GNR? En dat GNR op generlei wijze wil meewerken aan uitbreiding (op zich wel begrijpelijk met het al niet in de hand kunnen houden van de huidige status en schade aan de natuur)?
 2. Dit depot gebruikt wordt door 2 gemeenten t.w. Hilversum en Loosdrecht (het depot ligt op de grens, dus samen ook mede-deelgenoot aan de knelpunten) maar dat het als een Hilversums probleem wordt aangemerkt?
 3. Klopt het dat het binnen de gemeente Hilversum (politiek-ambtelijk-politie) het erg moeilijk is om de gebiedsgrens te overschrijden/te werken in het algemeen belang van in dit geval ZUID- ZUID-West?
 4. Kan er door burgers aangifte worden gedaan bij ontdekking op heterdaad van illegale dumping? En zo ja, wat mag de Politie en of GAD-Boa hier dan mee?
 5. Wat gebeurt er met bekeuringen die worden uitgeschreven? Komt het geld terecht bij de gemeente of het GAD?
 6. Als er meer gehandhaafd/ bekeurd wordt moet hier dan extra budget voor vrijgemaakt worden? (tijd c.q. prioritijd Politie, GAD-Boa)
 7. Is ieder zich bewust van het feit dat het handhaven niet bedoeld is om de argeloze burgers die er geheel onschuldig iets bij legt (omdat het toch altijd al een puinhoop is) en dan makkelijk een boete krijgt te pakken?
 8. Is het echt zo dat er gedoogd en niet opgetreden wordt omdat het dan mogelijk elders illegaal gedumpt kan worden? (hier is voor de overtreders overzicht en is centraal-afgelegen)
 9. Kan er in Loosdrecht echt niets worden gevonden waar men een verzamelstation kan creëren?
 10. Is iedereen zich ervan bewust dat als we nu niet samen doorpakken we een verloren strijd voeren, en het depot geen waardevolle duurzame toekomst heeft en alleen maar zal dienen voor natuurvervuiling, ergernis, frustratie crimineel gedrag en gemeenschapsgeld pompen in een bodemloze put?
 11. Weet iedereen dat de prijzen van bedrijfsafval alleen maar fors stijgen en dat als we de huidige situatie niet samen onder controle krijgen dit depot wederom geen goede duurzame toekomst heeft,
 12. Begrijpen alle afzonderlijke partijen ook dat alleen een gezamenlijke aanpak in het algemeen belang, de kans van slagen aanzienlijk en duurzaam vergroot en niet ten koste gaat van onze natuur – woon- ondernemers genot?
 13. Berijpt men ook dat alle fundamenten van de diverse partijen er NU liggen om samen met elkaar van dit verzameldepot een duurzaam, (efficiënt effectief) uniek en succesvol project te maken?
 14. Op welke wijze zal de gemeente Hilversum samen met GAD, GNR en de gemeente Loosdrecht gaan zorgdragen voor een structurele oplossing? En op welke termijn kunnen we een oplossing hiervoor tegemoet zien?

Nb. Bovenstaande vragen zijn in overleg met de betrokkenen opgesteld.

Ben Bus
Commissielid Leefbaar Hilversum

2 juni 2019

Laat een reactie achter