Naar aanleiding van de totaal uit de hand gelopen situatie rondom het vuil afval-scheidingsstation aan de van Ghentlaan te Hilversum neem ik hierbij de vrijheid om in het algemeen belang (omwonenden-goed willende gebruikers-ondernemers – GAD-medewerkers-Politie, wijk coördinatoren, GNR, onze natuur) ervaringen (en feiten) van de afgelopen jaren met u te delen. Ons doel is om samen met alle betrokkenen mee te denken (en doen) om (op zeer korte termijn) tot goede duurzame en structurele oplossingen te komen.  Dit kunnen we alleen bereiken om samen alle krachten zo eenvoudig, effectief, efficiënt met alle aanwezige kennis, ervaringen, middelen en menskracht die voorhanden zijn te bundelen. Nogmaals dit is in ons aller belang.

Toelichting,

Het verzamelstation staat al een aantal jaren op dit punt en er werd in het begin voor een groot deel goed gebruik van gemaakt door de doelgroep waar die voor bedoeld is. Er was wel wat zwerfvuil maar aanvaardbaar en werd door goedwillende in het weekeinde bijgehouden. Hij staat echter ook afgelegen op gemeentegrens Hilversum/Loosdrecht, midden in natuur, waterwingebied, grenzend aan bedrijventerreinen en woongebieden.  De laatste 2a3 jaar is het verzamelpunt echter ook succesvol gevonden door ondernemers (sportverenigingen) die (en vooral ongezien-ongestraft) hun diverse bedrijfsafval droppen en particulieren die meer dan alleen papier, glas en kleding droppen/storten (verf-olie-asbest-slachtaval-verlichtingsarmeturen-ketels-keukenapperatuur-tv’s-Meubels-huisraad-matrassen-tuin en lounges sets- bouwafval-kassen-kasten-tuinafval-dierlijkverzorgingsafval-chemisch afval- bergen piepschuim, bestelbusjes die hun containers komen legen enz enz er zijn foto’s en films van). Dit is overigens verergerd sinds het verzameldepot in Loosdrecht bij de Brandweer is gesloten. (meer dan 50% is / komt ook uit Loosdrecht is ons gebleken). De omwonenden, goedwillende gebruikers, betrokken ondernemers, GAD-medewerkers (in het veld) heb in de loop der jaren hier regelmatig melding van gemaakt richting beide gemeenten, Politie en GAD. De laatste 2 jaar is dit ook o.a. met foto’s ondersteund. Het opruimen van het vele zwerfafval (door omwonende en goedwillende) is echt dweilen met de kraan open geworden. De frustratie van alles wat hier maar gebeurd (tot criminaliteit aan toe) is bij iedereen zeer groot (idem de moedeloosheid) geworden. Als je toch ziet wat o.a. bij westenwind de natuur in wordt geblazen en de overlast die het brengt bij de bewoners en ondernemers (in Hilversum Zuid-Zuid/west – landgoed zonnestraal) het is beschamen en moet toch niet meer kunnen, past echt niet bij Hilversum. Omdat er moeilijk gehandhaafd kan worden (de pakkans is zeer gering, de notoire overtreders en vuil droppels laten hun visitekaartje helaas niet achter) en alles continu keurig door het Gad weg wordt gehaald, is het van kwaad tot eigenlijk onbeheersbaar gaan worden (Er wordt wel gewaarschuwd en bekeurd maar dit zijn over het algemeen burgers die hun spullen er gewoon bij leggen (met adres enz) want dat doet toch iedereen, ook wel enigszins te begrijpen gewoonte die is ontstaan. Omdat het ook een doorn in het oog was van de ondernemers is er in het kader van samen, duurzaam, schoon, heel en veilig, mede in het algemeen belang bij het camera plan zuid-west ook een camera geprojecteerd en geplaats bij dit depot (juni 2018). Tot opluchting van eenieder bleek de camera direct al preventief te werken ,vuil stortingen vooral illegaal werd de eerste maanden fors minder (daders konden snel en haarscherp in beeld worden gebracht). Dit ging in samenwerking met de wijkagenten. Door onderzoek van een aantal betrokkenpartijen (Gad – kvo adviseur gemeente-Politie) bleek in januari dat er juridisch een knelpunt is/was en dat er een dringend advies kwam om de camera voorlopig te verwijderen bij het depot. (overigens werden de geconstateerde feiten/ervaringen nogmaals bevestigd met de camera). In het kort, de Gemeente moet hier toestemming voor geven en het depot van Ghent behoort niet tot het gebied zuid – west (met bijbehorende Protocol).  De puinhopen (frustraties) worden echter steeds onbeheersbaarder (ook met mensen die elkaar erop aanspreken en op de koop toe klappen kunnen krijgen).  Aangifte doen bij ontdekking op heterdaad (handhaven-bekeuren) blijkt ook nog niet zo eenvoudig te zijn.

Ook blijkt er een discussie over het al dan niet sluiten cq fors uitbreiden van het depot aan de van Ghentlaan. Begin februari 2019 is er een proef/onderzoek gaande met extra inzet van GAD. Daarnaast hebben de bewoners/ondernemers op de van Ghentlaan (via oa de buurt WhatsApp) zelf ook tijdens de proeftijd van het GAD dagelijks controles (mede met hun jaren opgedane ervaringen en foto’s zijn ook naar u toegestuurd) uitgevoerd, dit om gezamenlijk tot een volledig beeld te komen met mogelijke structurele en duurzame oplossingen in het algemeen belang.

Tot zover toelichting.

Mogelijke oplossingen

Tijdens de test/actie periode zijn er dagelijks door ons checks geweest. De geconstateerde feiten bevestigen wat er nu eigenlijk al ruim 2 jaar gaande is. Mede ondersteund door het tijdelijk camera toezicht van juni 2018 tm eind januari 2019.

Laten we beginnen met Maandag tm vrijdag

In de ochtend worden de puinhopen van het weekeinde (v.a. vrijdag 16.00 uur) opgeruimd. De GAD-coach is dan ook aanwezig. Aan het einde van de dag wordt alles netjes achter gelaten. Geld overigens ook voor vrijdag maar dan wordt de rommel opgeruimd die er ligt van dinsdag t/m donderdag.  Het verschild wel elke maandag of alle bakken leeg worden achter gelaten (de papier bakken die al vol zijn van het weekeinde worden over het algemeen op dinsdag geleegd). Gevolg is wel als de bakken niet leeg worden achter gelaten dat er dinsdag ochtend weer het nodige papier en karton naast staat (met zwerfvuil tot gevolg). Glas bakken zijn meestal geen probleem (wel met glas wat er niet in past maar dat is te overzien). Dagelijks wordt er In de avond en nachten ook vaak gebruik gemaakt van het depot natuurlijk ook voor de spullen die er niet in thuis horen (pmd bakken worden regelmatig afgekeurd omdat er niet alleen pmd in zit, oa veel piepschuim en huisvuil).

Tip: en mogelijk snel realiseerbaar

 • Maandag de papierbakken structureel legen. Als het even kan geld dat voor alle bakken.
 • Elke dag in de ochtend en middag korte controle, staan er spullen naast de bakken deze direct laten verwijderen (of is het papier dan in de over het algemeen lege bakken stoppen).
 • Indien papier bakken snel vol zijn deze extra laten legen (indien nodig ook pmd)
 • Zwerfvuil dagelijks als het kan opruimen o.a. ism bureau halt of andere van dit soort instellingen (gebeurt nu ook wel eens maar niet structureel)

Vrijdag 17.00 uur t/m zondag

Vrijdags wordt alles weer keurig netjes achter gelaten door het GAD. Meestal staat er in de late middag alweer spullen naast en omheen. Ervaring leert dat vooral de papierbakken op zaterdag tegen 14.30 uur zo goed als vol zitten en er al spullen om de bakken staan. Dit is structureel een voorbode van wat er maandagochtend al zal staan en helaas niet alleen groot karton. Alle tips zijn ook om zoveel als mogelijk zwerfvuil te beperken/voorkomen

Tip: en mogelijk snel realiseerbaar.

 • Als het even kan alle bakken leeg op zaterdag. Maar de papierbakken zo laat mogelijk op zaterdagmiddag.
 • De illegaal gestorte afval die er al staat ook direct weg halen dit voorkomt aanzuigende/ gewoonte-gedoog werking/gedrag,
 • Mooiste zou zijn dat de Gad coach (toezicht) er op zaterdag is.

Algemeen tips waarvan mogelijk snel realiseerbaar:

 1. De borden (stickers) waar de gebruikers en regelgeving op staat hoe het verzamel depot te gebruiken vernieuwen en nog duidelijker en zichtbaarder te laten zijn.
 2. Structureel en flexibel extra inzet (toezicht) van GAD coach en politie.
 3. Extra inzet cq hulp (oa ) voor het altijd aanwezige zwerfvuil.
 4. Een oplossing voor het verzamelen vh vele piepschuim (zeer groot zwerfvuil punt)
 5. Via de media communiceren dat er extra aandacht komt voor dit project na onderzoek. Dat coaching (toezicht) wordt uitgebreid en dat dit hand in hand gaat met handhaving (mogelijk met camera’s).
 6. Alle genomen tips en maatregelen zouden met cameratoezicht de cirkel rond maken en ervoor zorgdragen dat de grootste excessen en wets-milieu overtreders structureel, effectief en efficiënt bestreden kunnen worden. Tevens zal de aanwezigheid van een camera zorgen voor een grote preventieve werking (zeker als men weet dat er ook daadwerkelijk toezicht is en gehandhaafd wordt 24 uur per dag). Er is al uitgezocht hoe dit (vooral juridisch) mogelijk kan worden gemaakt door hoofdzakelijk actie/toestemming van de gemeente, laten we dit z.s.m. oppakken. Het terugplaatsen van de camera’s is een kwestie van een halve dag.
 7. In Loosdrecht mogelijkheden onderzoeken voor een verzamelstation zat ooit bij de brandweer is gesloten en niets meer voor terug gekomen.

Daarnaast zijn er ideeën over hekken om de verzamelplaats heen om zwerfvuil en illegale dumping tegen te gaan. Zonder 24 uur per dag toezicht ga je daar het grootste probleem van illegale dumping niet voorkomen ze gooien het er dan nl gewoon overheen of zetten het naast het hek neer. En het hek zal dagelijks geopend en gesloten moeten worden. Het vuil overigens alsnog dagelijks verwijdert.

Ook zijn er ideeën over uitbreiding van de capaciteit dat is allemaal heel goed maar je gaat hiermee niet de problemen van nu (structureel) oplossen, je zal eerst de bezoekers weer moeten opvoeden en je vooral gaan richten op de notoire overtreders door structurele toezicht, advies, waarschuwen en handhaven. Anders blijf je overlast houden en het alleen maar verergeren/vergroten, want je kan er dan nog veel meer kwijt (je moet oppassen dat het als bijna gedogen /belonen voor slecht gedrag overkomt). Zeker als iedereen gaat denken van laat het hier maar gebeuren, dat wordt goed bevonden ,dan gebeurt het niet elders. Kan en mag niet de bedoeling zijn.

Wat natuurlijk ook mee speelt (om de capaciteit te vergroten) is het feit dat er in Loosdrecht nog niet een vervangende plek is gevonden voor het gesloten verzamelstation bij de Brandweer. Tevens komt er een complete woonwijk bij (oude knor terrein) die logischerwijs ook gebruik gaan maken van dit depot op de van Ghentlaan. Ook de fors verhoogde prijzen voor bedrijfsafval (25 tot 50%) zal geen positieve gevolgen hebben op de huidige situatie bij de van Ghentlaan. Dus capaciteit vergroten, ja mogelijk, mits structureel, duurzaam, effectief en efficiënt gebruik van mens, materiaal, middelen, kennis en ervaringen door voorlichting, toezicht en handhaving op voorkoming van de huidige ontoelaatbare en totaal uit de hand gelopen overlast.

In de hoop hiermee een bijdrage te leveren aan een samen, duurzame, structurele oplossing in het algemeen belang, wat ons betreft met een zo goedmogelijk duurzaam, schoon, heel, en veilig functionerende verzamel depot/station.

Mvrgr

Gerrit Mol

Laat een reactie achter