De democratie is het hoogste goed wat een land kan hebben. Het is een voorrecht dat burgers de mogelijkheid geeft om hun politieke standpunt te kunnen laten verwoorden door volksvertegenwoordigers, zo ook in Hilversum door de Gemeenteraad.

Ook in ons mooie Hilversum is er een pallet van diverse politieke stromingen en partijen aanwezig. Het is daarom óók een voorrecht om in de gemeenteraad te mogen zitten om met elkaar Hilversum te besturen, om ons tuindorp oftewel deze mediastad, veiliger, beter bereikbaar, economisch sterker, duurzamer en mooier te maken. LH staat dan ook achter de woorden van Amin Usman dat er de laatste jaren steeds beter en constructiever samengewerkt wordt tussen Gemeente Hilversum met bedrijven en diverse culturele instellingen. En deze ingeslagen weg moeten we ook zo blijven bewandelen.

Echter, LH vindt ook dat de laatste jaren er politiek een opmerkelijke weg is ingezet binnen de Raad.
Steeds vaker is merkbaar dat er binnen het politiek bestel niet op een constructieve wijze maar op een destructieve wijze wordt geopereerd. De aandacht, de energie en de focus behoort op het besturen van Hilversum te liggen maar helaas zijn we te vaak bezig met haantjesgedrag binnen en tussen de politieke partijen. Denk aan de melding van het bestuur van Hilversum1 tegen hun eigen Fractievoorzitter die de eer aan zichzelf hield en daarna opstapte. De situatie rondom het partijbestuur van de PvdA net voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Neem de recentelijke betreurenswaardige toestanden binnen HvH waar het hele bestuur opstapte, daarna een wethouder en als laatste een raadslid eruit werd gezet en nu onder zijn eigen naam verder gaat.

Dit kan toch niet de bedoeling zijn bij de aanstelling en het functioneren van een gemeenteraad?

Inderdaad is er in de vorige termijn mede door ondertekening van LH een motie van Wantrouwen ingediend jegens voormalig wethouder Klamer van de SP. Echter deze wethouder liet diverse steken vallen binnen zijn portefeuille Sociaal Domein. Dit werd beaamd door vele partijen.

Over de integriteitsmelding.
De punten van beschuldiging richting wethouder Jaeger betreffen o.a. over een periode in 2017 ten tijde van dat het Dudok Raadhuis Concert werd georganiseerd door de gemeente Hilversum.
Het betrof inderdaad een groot bedrag aan subsidie. In het bestuur zat de heer Jan Slagter. Hij gaf aan om niet als enige in dat bestuur verantwoordelijk te willen zijn maar dat ook de Gemeente haar verantwoordelijkheid hierin moest nemen. Dit zou de reden zijn waarom wethouder Jaeger in dat bestuur plaats zou nemen.

Volgens de wethouder is er destijds uitgebreid  met het gehele College overleg geweest dus met burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris en diverse ambtenaren gesproken. Volgens de wethouder is toen unaniem besloten dat hij in het bestuur van Dutch Media Foundation zou plaats nemen. Juist om niet de schijn van belangenverstrengeling te wekken, is wethouder Jaeger uit dat bestuur gestapt.

Inderdaad, het is waar dat de nevenfuncties van de wethouder op de gemeente-site vermeld hadden moeten worden.
We weten nu van dat er in totaal 19 onvermelde nevenfuncties van burgemeester en wethouders waren.

  • Waarom hebben alle wethouders zichzelf en/of hun ambtenaren van het toen zittende College de wethouders op eventuele nevenfuncties niet gecheckt tijde van het aftreden van de heer Klamer. Dat zou een logische stap zijn.
  • Er ging bij niemand een lampje branden om ook maar eens even alle andere Collegeleden te controleren op de website?  Er heeft niemand lering uit getrokken toen voormalig wethouder Klamer aan zijn jasje werd getrokken over het niet vermelden van nevenfuncties. Zat iedereen dan te slapen? Je zou verwachten dat men hier lering uit zou nemen voor de toekomst. Wij staan dan ook achter het amendement van het CDA om hier lering uit te trekken.

Dit is inderdaad onhandig, een schoonheidsfoutje of, zoals u wilt, gewoon stom.
Natuurlijk heeft een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid maar om te beweren dat dit moedwillig is geweest en of men hier beter van wordt, is maar de vraag.

Wat we hiervan dus wel kunnen concluderen is dat het imago, zowel economisch als cultureel, van heel Hilversum hieronder lijdt. Maar vooral ook de politieke cultuur binnen de gemeenteraad van Hilversum lijdt hier zwaar onder. 

Als we hiervan leren, kunnen we als volksvertegenwoordigers het vertrouwen van de Hilversumse burgers weer terugwinnen.

Uit het BING -rapport is naar voren gekomen dat er geen bewijs is gevonden dat Jaeger zelf profiteerde van de geldstromen maar dat wel de schijn van belangenverstrengelingen kan ontstaan. En ook dat had voorkomen dienen te worden.

Maar:
Willen wij met elkaar hierin mee gaan om iemand die zich voor meer dan 100% inzet voor Hilversum, niet alleen hem maar ook zijn gezin, het in de afgelopen maanden heel moeilijk te maken? Dat zijn huis is beklad met teksten als “ Zakkenvuller”..

Laten we op een transparante manier met elkaar omgaan. Een lucifer kan je nog uitblazen maar een vuur niet meer.

Laten we als gehele Raad leren van deze kwestie en gezamenlijk optrekken als Raad en College om er een mooier, duurzamer, veiliger en beter bereikbaar Hilversum van te maken zodat het leefbaar wordt voor een ieder in deze plaats.

Laat een reactie achter