De Begroting ziet er op zich mooi sluitend uit met zelfs een beetje extra over. Complimenten voor alle ambtenaren die zich hiervoor hebben ingezet.

Leefbaar Hilversum is altijd kritisch geweest op het huishoudboekje van de gemeente omdat daar ook de centjes van onze Hilversummers inzitten.

De grootste uitgavenpost is nog steeds Hilversums grootste zorgenkind het Sociaal Domein.

Enkele jaren terug heeft het College een paar miljoen op het Sociaal Domein bezuinigd met name Versa is toen getroffen. Het bleek geen verstandige keuze en in dit jaar zijn er weer vele euro’s in dit Domein geïnvesteerd. Vooral om lange wachtlijsten weg te werken en om in personeel te investeren maar ook in het project WINST.

Wij zijn benieuwd naar de resultaten van dit project voordat we er nog meer geld inpompen. Het blijkt maar weer dat het bijna een ondoenlijke opgave voor de gemeente is om de bezuinigingsmaatregelen te nemen die ons van Rijksoverheids wege per 1 januari 2015 zijn opgelegd.

Als we nu na bijna 5 jaren de balans opmaken, kunnen we met elkaar concluderen dat om echt te kunnen bezuinigen we naar andere onderdelen binnen het Sociaal Domein moeten kijken. Zoals we het de afgelopen jaren hebben gedaan, lukt dat niet bevredigend.

Is de transitie gelukt? Is er voldoende, gekwalificeerd en gemotiveerd personeel?
Gaat er niet te veel geld uit naar managers? Het uiteindelijke doel is dat er aan de zorgvrager, hulp op maat, wordt voldaan.

Wij maken ons ernstige zorgen over het functioneren en de werkmethoden bij Veilig Thuis. Er komen diverse klachten tot ons. Hier gaat veel geld in om het is dus zaak om te controleren hoe dit veel beter kan.
Hoe is de stand van zaken van project WINST? Goed te weten voordat we er nog meer in gaan investeren.

Leefbaar Hilversum is voor preventief investeren in zorg. Dus aan de voorkant. Door bijvoorbeeld voorlichting te geven op scholen, tijdige informatie op consultatiebureau om in een vroegtijdig stadium aandachtspunten van zorg te ontdekken en te behandelen.
Ook preventief optreden tegen armoede en eenzaamheid.
Mooi om te zien dat er in de Kindergemeenteraad een project is gepresenteerd wat kinderen zelf kunnen doen om actief mee te doen om eenzaamheid te bestrijden.

Wat is de actuele stand van zaken over de bevindingen van de Rekenkamer over het Sociaal Domein?

Duurzaamheid
Vorig jaar heeft Leefbaar Hilversum een motie ingediend “Red de bij”. Toen werd door de wethouder gezegd dat het zaai- en maai beleid in het voorjaar en najaar dienen te gebeuren.
Is er dit jaar geïnvesteerd in duurzaam zaaien met gemengde bloemenzaad mengsels en een ander maai beleid?
Wordt er geld gereserveerd als er extra materieel moet worden ingezet om in het voorjaar de opkomende processierups te bestrijden?

Leefbaar Hilversum is groot voorstander van het duurzaamheidsloket en kwam daar ook tijdens de campagne mee.
Het blijkt aan te slaan echter was de pot veel te snel leeg. We vragen het College dan ook om hier meer geld in te stoppen. We willen toch dat onze burgers actief meedoen om hun huis te verduurzamen en energiebewust te zijn om bijvoorbeeld hun huis te isoleren.
Wij vinden het belangrijk dat we als gemeente hierin een veel actievere rol in moeten spelen. Bent u het met ons eens dat deze subsidievoorziening tot het einde van het jaar “gevuld “ moet blijven om burgers de kans te geven hun huis te verduurzamen?

Buurten
Wij zijn benieuwd hoe het met de buurten in Hilversum vergaan is en met hun buurtbudget. Hadden zij hier genoeg aan  en zijn zij tevreden met de huidige gang van zaken?

Stationsgebied
Leefbaar Hilversum is content met de vooruitstrevende plannen van het College maar ook van de buurten om het stationsgebied vooruitstrevend en rigoureus aan te pakken om het zodoende veiliger, overzichtelijker en het aanzien van Hilversum aantrekkelijker te maken.

Is er voldoende geld gerealiseerd om deze ambitieuze plannen gestalte te geven?
Het verleden leert ons dat Hilversum zich nogal eens vergist in de grootte van de uitgaven. Denk aan de Brandweerkazerne, De Vorstin of recentelijk het Marktplein.

Wonen
Op zich wordt er lekker aan de weg getimmerd in Hilversum op het gebied van woningbouw. Vooral op het Lucentterrein verrijst het ene na het andere appartementencomplex. Complimenten hiervoor.
Echter, de grootsprakerige campagneleus van Groen Links over 1.000 woningen voor jongeren realiseren, komt nog niet veel terecht.

Vandaag hebben we begrepen uit de beantwoording van de technische vragen dat er slechts “€ 100.000,- door de gemeente wordt besteed aan het begeleiden om huizen aan jongeren toe te wijzen of middels lotingen”.
Dit is volgens ons toch wel iets anders…

Sport
Volgens ons onderzoek in andere gemeenten in Nederland investeert Hilversum erg weinig in sport. Dit mag en kan veel meer. Waarom is dit?

Resumerend, zijn wij tevreden met deze Begroting.

Mirjam Kooloos
Fractievoorzitter Leefbaar Hilversum

Laat een reactie achter