Column in Gooi- en Eembode: donderdag 18 juni 2020

Door Mirjam Kooloos Leefbaar Hilversum

Veel te doen in ons regionale GROEN!

Vele burgers zijn ongerust geworden door de vele wilde plannen van het Hilversumse College en ook door geluiden over plannen die de ronde doen in onze Regio. Is dit terecht? Dat vragen wij als LEEFBAAR HILVERSUM ons ook af. We horen al jaren dat het College de mond vol heeft van kretologieën als ‘verduurzamen, groene regio, duurzaam bouwen en klimaatneutraal’. Maar zijn al deze ‘plannen’ wel zo groen en duurzaam zoals ze de burgers maar ook de politieke partijen worden voorgespiegeld?                                                                              

Al 10 jaar wordt er gezegd dat dualisme, burgerparticipatie en expertise van burgers er zeker toe doen. In de praktijk blijkt echter dat deze (procedure)volgorde met regelmaat anders gaat. Het Hilversumse College vraagt eerst bij de METROPOOL REGIO AMSTERDAM en bij het Rijk aan dat Hilversum best wel in aanmerking wil en kan komen als sleutelgebied zodat er duizenden extra woningen gebouwd kunnen worden. Pas nadat Hilversum heeft gehoord dat dit gehonoreerd kan worden, legt het College dit aan de Raad en daarna pas aan de burgers voor. Volgens ons is dit niet de juiste (procedure)volgorde.

Willen wij meer woningen in het Gooi, in Hilversum?
Ja zeker, maar dan wel in de eerste plaats voor onze eigen jongeren (starters), jongeren met een beperking die zelfstandig willen wonen, voor ouderen die kleiner willen gaan wonen, voor onze Hilversummers die vanwege een scheiding apart moeten gaan wonen. Maar niet om het woningtekort voor Amsterdam op te lossen. Dan hebben we het eerder over honderden dan over duizenden woningen die er daadwerkelijk nodig zijn. Hoe meer woningen er gebouwd worden hoe meer dat ten koste van onze groene leefbaarheidsomgeving gaat. Hilversum heeft al jaren het imago dat het slecht bereikbaar is voor omliggende bezoekers maar ook voor onze eigen inwoners. Hilversum staat bekend om de vele buurten waar het lastig is om een parkeerplaats te vinden. LH noemt de vele wijken waar linten van geparkeerde auto’s staan ‘straatbeeld vervuiling ‘. Dan hebben we het nog niet eens over de toename van veel meer kliko’s of andere oplossingen om ons vuil te deponeren, oftewel ‘straatbeeldvervuiling’ ontstaat doordat vele kliko’s vaak neergezet worden in voortuinen.

Hoe meer woningen hoe meer CO2 en fijnstof uitstoot door autoverkeer, parkeerplaatsen, kliko’s, druk op ons krappe wegennet, belasting op onze groene openbare ruimte zodat er meer voorzieningen moeten worden getroffen.
LH vindt het essentieel dat er juist nu er zoveel plannen zijn om op diverse gebieden in Hilversum te gaan bouwen we eerst eens met elkaar gaan kijken wat er mogelijk en wenselijk is om leefbaarheid in buurten te waarborgen of juist gaan verbeteren. Wij willen dat burgers in dit soort megalomane plannen betrokken worden.

Zuinig omgaan met onze prachtige groene leefomgeving door deze niet te verkwanselen aan hoge torenflats. Eerst lang leegstaande gebieden bebouwen zoals bijvoorbeeld het Circusterrein. Ook voor onze jonge generatie willen we garanderen dat Hilversum haar eer aan blijft doen als Tuinstad! Laten we onze Tuinstad koesteren en er als goede rentmeester mee omgaan!

Laat een reactie achter