Delen met je netwerk?

De Oude Haven ligt vol drijfvuil, dat zich ophoopt bij de Hondenbrug in de Loosdrechtseweg. Leefbaar Hilversum vraagt zich af of de gemeente en het waterschap de kwaliteit van het water – waarin nog maar weinig vissen zitten – wel goed in de gaten houden. 

Namens LH wijst Ben Bus wijst erop dat de Oude Haven twintig jaar geleden is omgetoverd tot een mooi stadspark. Aan deze metamorfose heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bijgedragen door de Oude Haven uit te baggeren. ,,De Oude Haven is een belangrijke afwatersysteem van overtollig regenwater. Ook komt veel mooi kwelwater aan de kop van de Oude Haven hierin terecht.”

Bladeren 

In de herfst blaast een aannemer, in opdracht van de gemeente, de afgevallen bladeren vanuit de aangrenzende straten de taluds af. Bus: ,,Voor de taluds met de bomen kan dit goed zijn voor de biodiversiteit maar mede door de mooie bomen in de Oude Haven valt veel blad in het waterkanaal.” Hij wijst verder op regenwater uit de Koningsstraat/Havenstraat dat via de Oude Haven wordt afgevoerd. ,,Hierdoor komt veel vuil mee en dat blijft als een bezinksel op de bodem liggen,” constateert Bus. ,,In het verleden was er veel vis aanwezig in de Oude Haven. Snoekbaars en grote karpers paaiden hier op los, waardoor scholen met kleine visjes rondzwommen. Doordat deze er niet meer zijn laat de ijsvogel zich de laatste twee jaar niet meer zien.”

Drijfvuil

Volgens Bus ligt de Oude Haven vol met blad, takken, bezinksel en veel rommel. Het drijfvuil hoopt zich op, met name in het versmalde gedeelte achter de Hondenbrug, bij de Turfstraat en Oude Loswal. Op verzoek van de bewoners heeft de gemeente dat drijfvuil al diverse malen uit het water gevist, waardoor de doorstroming iets verbeterde en de stank verminderde.

Vijftien jaar

Leefbaar Hilversum stelt dat het waterschap volgens haar eigen onderhoudsplan verplicht is om dit soort afwateringskanalen om de vijftien jaar uit te baggeren. Dat is echter in 2015 niet gebeurd. Volgens de gemeente klopt dit, omdat de Oude Haven (nog) niet onder dit plan valt. In 2000 zijn in heel Nederland de waterbodems van het stedelijk water gesaneerd. Vervuilde baggerspecie is toen verwijderd, ook in Hilversum. De gemeente en het waterschap kregen daarvoor subsidie van het Rijk. Het waterschap is verantwoordelijk voor de aan- en afvoer en de kwaliteit van het water. Het waterschap is volgens de ’legger’ – waarin de taken zijn vastgelegd – echter niet verantwoordelijk voor het onderhoud (periodiek maaien en baggeren) van de Oude Haven. Hilversum wil wel, uiterlijk volgend jaar, met het waterschap afspraken maken over ’een efficiënt beheer en onderhoud’ van alle oppervlaktewateren. Vanwege de open verbinding met het oppervlaktewater wil de gemeente de Oude Haven dan laten opnemen in de waterschapslegger.

Stroperig

Ben Bus heeft begrepen dat het overleg tussen Hilversum en AGV stroperig verloopt, en dat klussen (zoals het uitbaggeren van sloten en kanalen) slecht worden afgestemd. ,,Plotseling aanwezige bagger op de kanten van de sloten veroorzaakt overlast bij bewoners waardoor de gemeente voor een voldongen feit staat om dit op te ruimen.” Volgens de gemeente is er echter geen enkel (communicatie)probleem. De overleggen over het gemeentelijke watermanagementplan ’waren constructief en verliepen in een goede sfeer en geven voldoende vertrouwen voor de toekomst’. En als het waterschap heeft gebaggerd moet de gemeente, als eigenaar van de oevers, gewoon alles opruimen.

Trechter

Bus pleit, ten slotte, voor een structurele, gezamenlijke oplossing voor de opeenhoping van vuil in de trechter achter de Hondenbrug. Dat is geen taak van het waterschap, maar van Hilversum, stelt de gemeente. Het drijfvuil wordt regelmatig weggehaald. De gemeente hoort graag of er veel vuil in het water drijft, en komt dan direct in actie. .,Ook het aanpassen van het groenbeheer door het terugsnoeien van overhangende bomen en het afvoeren van bladeren kan hier in belangrijke mate aan bijdragen.”

Eddie de Paepe
Gooi en Eemlander

Laat een reactie achter