Delen met je netwerk?


We zijn 5 jaren verder dat de zorg onder verantwoordelijkheid van de gemeente is en nog steeds is er geen sprake van bezuiniging of efficiënte aanpak. Het wil maar niet lukken met de beoogde aanpak: 1 cliënt/gezin, 1 plan met 1 regisseur. Nog steeds gaat de zorg over vele schijven en kost het bakken met geld ofwel miljoenen overschrijding met maar weinig verbetering en al helemaal geen bezuiniging. Dit moet dus echt anders.

Leefbaar Hilversum vindt het belangrijk dat alle inwoners hun huizen energiezuinig maakt d.m.v. isolatie, dubbel of triple glas. Echter alle huizen in Hilversum gasloos maken voor 2040, is voor de vele oude wijken wellicht lastig te realiseren. Leefbaar Hilversum wil actieve inzet/informatie vanuit de gemeente voor het energie-neutraal maken van de huizen van de inwoners. LH wil extra geld reserveren voor de horeca en ZZP-ers die door de corona crises zwaar zijn getroffen

Laat een reactie achter