Delen met je netwerk?

COLUMN LEEFBAAR HILVERSUM

Jacqueline van Oostveen

KEUZE STRESS OF KEUZE VRIJHEID?

POLITIEK IS KEUZES MAKEN, JE KAN HILVERSUM MAKEN OF BREKEN

Wij van Leefbaar Hilversum proberen met onze keuzes te denken vanuit de bewoners, de ondernemers, de natuur en het karakter van Hilversum. Dilemma’s van keuzes die dit jaar speelden of die komende tijd gaan spelen:

 • Een groene parkbrug bouwen of spoorbomen sluiten?
 • Roepen dat iedereen mee moet kunnen doen of plekken creëren waar mensen mee kunnen doen?
 • Kiezen voor groen in het centrum of voor een parkeernorm?
 • Kiezen we voor herkenbare en betrouwbare partners of voor partijen met een goeie babbel en de juist gepresenteerde papieren?
 • 25% van het bouwperceel minimaal vastleggen voor groen of de vrijheid bij de ontwikkelaar laten?
 • Historische gebouwen slopen of bouwen waar ruimte is en nieuwbouw echt een verbetering oplevert?
 • Verbindingen leggen of partijen buitensluiten?
 • Inzetten op testen en vaccins of juist inzetten op het verbeteren van weerstand, lichamelijke en geestelijke gezondheid?
 • Gaan we voor een MRA/MRU of voor een tuinstad?
 • Verstedelijken of vergroenen?
 • Samenwerken met burgers of ze af en toe figurantenrol laten spelen?
 • Zorgen voor een fijne leefomgeving of bouwen, bouwen en nog eens bouwen?
 • Bouwen en vormgeven wat geld oplevert of bouwen waar mensen behoefte aan hebben?
 • Inzetten op gedragsverandering en anders wonen en werken op op dezelfde voet door blijven gaan?
 • Inzetten op kunst, cultuur, sport en recreatie of op media, media en nog eens media?
 • Kiezen voor plannen waar we blij van worden of voor plannen die inwoners boos maken?
 • Inzetten op goede zorg of de samenleving het zelf laten oplossen?
 • Voorkeursrecht vestigen of gewoon met alle partijen samen zorgen voor herontwikkeling?
 • Input van bewoners/ondernemers koesteren en op waarde schatten of hun ideeën negeren en afkeuren?
 • Als gemeente meer een ondersteunende rol aannemen of juist een sturende rol?
 • Een Tuinstad profiel of een Media profiel?
 • Gaan we partijen wat wat gunnen of willen we alle touwtjes in handen houden?
 • Meer ontmoetingsplekken in de openbare ruimte of inzetten op camerabewaking?
 • Kiezen voor wat Hilversum wil of richten op wat partijen van buiten Hilversum willen?
 • Kiezen voor plannen die geld kosten of kiezen voor plannen die geld opleveren?
 • Openbaarheid van bestuur of achterkamertjes politiek?
 • Negeren wat energie kost of investeren in wat energie oplevert?
 • Inspireren of elkaar beklemmen?
 • Kiezen we voor duurzaamheid of kiezen we voor een duurzame samenleving?
 • Natuur op afstand of onderdeel zijn van de natuur?
 • Ruimte scheppen voor innovatieve leefvormen of doorgaan met standaard protocollen?
 • Kiezen voor biodiversiteit of kiezen voor makkelijk en goedkoop groen onderhoud?
 • Kiezen voor de auto of inzetten op de benenwagen en de fiets?
 • Keuzes maken die positief zijn voor iedereen of de portemonnee spekken van een select gezelschap?
 • Kiezen voor leegstand of zorgen voor goede tijdelijke invullingen?
 • Zelf alles doen of bewoners en ondernemers ook laten doen?
 • Risico’s durven nemen in het proces of ons voor 100% indekken en alles vastleggen?

2020 een jaar om snel te vergeten? Of de ervaringen zien als inspiratie voor 2021:

WELKE KEUZES MAAK JIJ IN 2021 VOOR EEN LEEFBAAR HILVERSUM?
KEUZESTRESS OF KEUZEVRIJHEID?
POLITIEK IS KEUZES MAKEN. JE KUNT HILVERSUM MAKEN OF BREKEN

 

Laat een reactie achter