Delen met je netwerk?
Drukte bij de bieb voordat deze dicht moest. 
Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor Hilversum? Daar wil de Hilversumse politiek graag een breed debat over voeren. Dat gesprek gaat er ook komen, hebben burgemeester Pieter Broertjes en wethouder Karin Walters (Financiën, Welzijn en Zorg) toegezegd.
Binnen de politiek leven er behoorlijk wat zorgen als het gaat om het coronavirus en wat dat allemaal betekent voor de gemeente en de inwoners. Het debat krijgt niet alleen een financiële insteek. Dat werd afgelopen week wel duidelijk tijdens de commissievergadering waarin Broertjes de vraag kreeg of hij samen met Walters een breed coronadebat in de steigers wil gaan zetten. 
Op het verzoek van SP-raadslid Bianca Verweij was het antwoord van de burgemeester een snel en volmondig ja. “Dat lijkt me prima”, begon hij zijn antwoord. “Financiën zijn niet direct het probleem. Het Rijk heeft ook financiën klaarliggen voor jeugdaanpak als het gaat om corona. Het overspoelt ons echt nu hé; met de eenzaamheid en de jongvolwassenen die op dit moment zwaar getroffen zijn. Ik vind het prima om te kijken of we daar een gesprek over kunnen voeren.”

Tegemoetkomingen Rijk

Broertjes kreeg bijval van Walters. De Hart voor Hilversum-wethouder kwam direct met input voor het politieke gesprek. Zo noemde zij de decembercirculaire, die het college van burgemeester en wethouders vandaag in hun wekelijkse overleg bespreken. Hierin staan onder andere de tegemoetkomingen uit het Rijk. Wel wierp zij het balletje op welk doel het debat beoogt. In haar optiek moet dat meer zijn dan alleen het uitspreken van de zorgen. 
Zaken goed inzichtelijk krijgen over het hele spectrum, was de reactie van Verweij. Zij gaf een aantal voorbeelden waaronder het onderwijs, de cultuur, de evenementensector, maar ook de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). “Gewoon over alles, want corona raakt ons allemaal”, sprak Verweij. 
“Het lijkt nu zo waardevol alles een op een rijtje te zetten en afwegingen te maken”, sprak de socialiste. “Waar zijn de noden het hoogst? Om maar een voorbeeld te noemen: er zijn veel hulpverleners die in de problemen komen waaronder de sociaal juridische dienstverlening bij Versa. Die hebben te weinig mankracht. Je merkt dat veel mensen met toeslagen, met contracten die aflopen, mensen die met hun huur in de knel raken. Daar moet echt een oplossing voor gevonden worden”, gaf zij concreet aan. 

Steunpakket corona

Later in dit ietwat lang uitgevallen vragenuurtje over Covid-19 aan de burgemeester gaf Jacqueline van Oostveen, commissielid van Leefbaar Hilversum, aan dat niet alleen jongeren langzaam maar zeker aan de gevolgen van de coronamaatregelen onderdoor gaan. Dat geldt voor veel meer mensen. PvdA-raadslid Jacqueline Kalk haalde nog het gestegen aantal mishandelingen aan. Zij wees Broertjes op de vorig jaar mei aangenomen motie Scenario steunpakket corona, waarin de raad B&W opriep om de structurele gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers, instellingen en inwoners inzichtelijk te maken. Die effectrapportages worden nu geactualiseerd, luidde Broertjes’ mededeling. “Daar komen we mee terug. Zeker.”
De burgemeester kwam nog wel met een advies richting politiek. Als het straks over jongeren gaat, dan moet er wel met jongeren gesproken zijn. “Het beste is, zoals ik in het najaar heb gedaan, is om naar de jongeren te luisteren. Dat is het aller- allerbeste. Daar moeten we op de een of andere manier ruimte voor inrichten. Luisteren naar jongeren wat ze nodig hebben en wat ze het meeste missen, is het beste bij de jongeren op te halen. Als we met elkaar praten, zouden we ook echt dat gesprek met de jongeren moeten voeren.”

Relschoppers

Praten met jongeren is ook wat Broertjes nu doet. In dit geval gaat het om de jongeren die op dinsdag 26 januari zich op en rond het Marktplein verzamelden uit onvrede over de avondklok. Drie dagen later dreigde dat weer te gebeuren. Op beide dagen bleven vernielingen en erger (nagenoeg) uit. Het bleef vooral bij vuurwerk afsteken en schelden. Vlak daarna liet de burgemeester weten dat 80 procent van de jongeren die toen aanwezig waren, Hilversummers zijn. De gemeente is daarom met de jongeren én hun ouders in gesprek gegaan. 
ChristenUnie-fractievoorzitter Aafke Vreugdenhil vroeg zich af of de burgervader ook informatie wil verstrekken over wat er in die gesprekken gezegd is. Hoewel de vraag simpel is, ligt het volgens Broertjes best ingewikkeld. “Als het lukt wil ik best kijken of ik daarover informatie kan verstrekken, maar het is wel precair”, gaf hij aan. Eerder die woensdag zou de burgemeester een gesprek hebben met een aantal jongeren die acht dagen ervoor op het Marktplein stonden. De afspraak was gemaakt, maar twee uur voor het tijdstip kwam de afzegging binnen. “Ze vonden het toch een beetje eng. Daar is meer tijd voor nodig.”
Broertjes wil eerst zelf een aantal gesprekken voeren met de jongeren, waar hij zich zorgen over maakt. Daarnaast voeren medewerkers van Versa Welzijn en de jeugdboa’s gesprekken achter de voordeur. Ofwel: praten zij met de ouders. “Het model werkt heel goed, namelijk meteen jongeren het gesprek aangaan als zij hebben aangezegd te willen rellen.” 

Bron: Gooi en Eembode, 9 februari 2021
Link naar artikel in De Gooi en Eembode: klik hier

Laat een reactie achter