Delen met je netwerk?

Het monumentale pandje in de Orchideestraat.© Studio Kastermans/Alexander Marks

Leefbaar Hilversum trekt aan de bel over de renovatie van het historische ontsmettingshuisje aan de Orchideestraat. Het monumentale pandje maakt deel uit van de voormalige ziekenhuis-complex aan de Neuweg.

Leefbaar Hilversum zag dat het, in 1919 door Dudok ontworpen, gebouwtje een nieuw dak heeft gekregen. ,,Na een gesprek met de mensen die daar aan het werk waren vernamen we dat ze het aan het renoveren waren”, schrijft fractievoorzitter Mirjam Kooloos van aan het college. ,,Daarnaast begrepen we dat het zou worden getransformeerd tot een woonhuis.”

Taalhuis

Leefbaar Hilversum is blij dat er eindelijk iets gebeurt met het monumentale pandje. De partij had daarover al eerder bij het raadhuis aangeklopt. ,,Ook is er geregeld geopperd dat het een prachtproject zou zijn om wellicht met statushouders op te knappen en er dan bijvoorbeeld een taalhuis van te maken of een buurtkamer”, meldt Kooloos. LH wist dat het pand eigendom van de gemeente was en verbaast zich erover dat er nu een woning van wordt gemaakt.

Eigenaar

Vandaar dat de partij nu B en W aan de tand voelt over het ruim honderd jaar oude pandje aan de Orchideestraat. Is het eigenlijk een monument? Is de gemeente nog eigenaar van het gebouwtje en de grond? En zo nee, wie is de nieuwe eigenaar en hoe en wanneer is het pand verkocht?

Het plan van Dudok Wonen met links achterin het monumentale pandje.

Kooloos verwijst ook naar de rest van het voormalige ziekenhuisterrein aan de Neuweg. Corporatie Dudok Wonen heeft daar een deel van de panden gerenoveerd en een ander deel vervangen door nieuwbouw. Het project De Orchidee behelst dertig sociale huurappartementen (12 studio’s en 18 tweekamerappartementen). Is Dudok Wonen wellicht ook de eigenaar en ontwikkelaar van het voormalige ontsmettingshuis, wil LH onder meer weten.

Wachtkamer

Het pandje staat achter de langwerpige voormalige verpleegbarakken, die van iets ouder datum zijn. In het gebouwtje wachtten de zieke Hilversummers geduldig in de speciale ’besmette wachtkamer’ tot ze een ontsmettend bad kregen. Vervolgens schoven ze door naar de kleedkamer om tot slot in de wachtkamer te eindigen in de hoop dat ze niet langer een besmettingsgevaar voor anderen zouden opleveren.

Bron: Gooi- en Eemlander, Eddie de Paepe, 11/02/2021
Link naar artikel in Gooi- en Eemlander: klik hier

Laat een reactie achter