Delen met je netwerk?

Op 10 februari 2021 heeft de fractie van Leefbaar Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde met betrekking tot de werkzaamheden aan het ontsmettingshuisje. Hieronder treft u de vragen aan (cursief) voorzien van een antwoord door de burgemeester en wethouders.

Vraag 1
Is het ontsmettingshuisje een monument?

Ons antwoord:
Ja, het ontsmettingshuisje is een gemeentelijk monument

Vraag 2
Is het ontsmettingshuisje en het onderliggende perceel nog eigendom van de gemeente?

Ons antwoord:
Ja, het ontsmettingshuisje is eigendom van de gemeente.

Vraag 2B
Mocht het antwoord nee zijn wie is dan wel de eigenaar en wanneer is het verkocht? Is deze informatie ergens terug te vinden?

Ons antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 2.

Vraag 2C
Als het de afgelopen 1,5 a 2 jaar is verkocht is het dan in de openbare verkoop gegaan? Met andere
woorden hebben andere partijen ook de mogelijkheid gekregen het huisje met bijbehorende grond aan te
kopen of wel te huren?

Ons antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 2.

Vraag 2D
Mocht het pand verkocht zijn is dit ook naar buiten gecommuniceerd?

Ons antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 2.

Vraag 2E
Mocht het huisje/terrein aan Dudok wonen zijn verkocht die ook het naastgelegen terrein heeft ontwikkeld heeft (maar alleen van dat stuk eigenaar is/was destijds) roept het de vraag op hoe dit ineens allemaal zo snel kan omdat het gebouw niet in de planning van de nieuwbouw van het naastgelegen terrein is
meegenomen en ook niet de bijbehorende vergunning voor is verleent volgens ons en was dit niet in de
oorspronkelijke bouwaanvraag meegenomen zover we denken te weten. Kun u hier opheldering over
geven?

Ons antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 2.

Vraag 2F
Stond het al in de planning om dit gebouw te verkopen? Is dat ergens terug te vinden?

Ons antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 2.

Vraag 2G
Als het niet verkocht is aan Dudok Wonen maar aan een andere partij is dit een handige beslissing met het
oog op toekomstige herontwikkeling van het terrein?

Ons antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 2.

Vraag 3
Is het waar dat dit ontsmettingshuisje een woning word?

Ons antwoord:
Nee, het ontsmettingshuisje wordt geen woning.

Vraag 3B
Zo ja wie is dan de eigenaar?

Ons antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 2.

Vraag 3C
En is het dan een koophuis of een huurhuis?

Ons antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 3.

Vraag 3D
En valt dit huis in onder sociale huur/koop of particulier?


Ons antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 3.

Vraag 4
Is er pas een bestemmingswijziging doorgevoerd met betrekking tot dit huisje?

Ons antwoord:
Nee, de bestemming voor dit huisje is niet gewijzigd.

Vraag 5
Als er geen woning wordt gemaakt wat is dan de beoogde bestemming van het huisje?

Ons antwoord:
Het beoogd gebruik is nog niet concreet bekend, maar zal binnen de huidige maatschappelijke
bestemming binnenkort worden verhuurd.

Vraag 6A
Is er onderzoek geweest over welke herbestemming dit huisje het beste zou kunnen passen?
behoefte aan heeft en of het pand een rol kan spelen voor en in de buurt?

Ons Antwoord:
Er is geen onderzoek gedaan naar een herbestemming. Op dit moment voeren wij het onderhoud uit.

Vraag 6B
Is er overleg geweest met de buurt hierover en is er gekeken naar de rol die dit huisje wellicht
voor de buurt of omgeving zou kunnen betekenen? Als we dit als gemeente van ontwikkelaars vragen
moeten we als gemeente toch het goede voorbeeld geven lijkt ons.

Ons Antwoord:
Er is geen overleg met de buurt geweest over een herbestemming omdat dit op dit moment niet opportuun
is. Er wordt op dit moment uitsluitend onderhoud uitgevoerd.

Vraag 6C
Is er overleg over het huisje geweest met de erfgoed clubs en/of mensen van de monumenten afdeling?

Ons antwoord:
Er is met de ambtenaren die zich bezighouden met monumenten contact geweest en zij hebben hiermee in
gestemd. De omgevingsvergunning is verleend.

Vraag 7
Wat is de stand van zaken met betrekking tot mogelijke toekomstige herontwikkeling van het terrein. Zijn
er al concrete plannen in ontwikkeling of stappen gezet inmiddels?

Ons antwoord:
Momenteel loopt er een studie naar de mogelijkheden tot een herontwikkeling van de locatie binnen het
huidige bestemmingsplan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Hilversum,

Laat een reactie achter