Delen met je netwerk?

Het gemeentelijk monument is ruim honderd jaar oud.© Eddie de Paepe

Waarom wordt het historische ontsmettingshuisje in de Orchideestraat door de gemeente opgeknapt? Leefbaar Hilversum stelde vragen, maar het college laat weinig los over haar plannen.

LH-fractievoorzitter Mirjam Kooloos informeerde een maand geleden bezorgd naar de plannen met het, in 1919 door Dudok ontworpen, monumentale pandje. Het maakte deel uit van de voormalige ziekenhuis-complex aan de Neuweg. Dat complex is onlangs door corporatie Dudok Wonen gerenoveerd en uitgebreid tot het woonproject De Orchidee.

Prachtproject

Leefbaar Hilversum hoorde van mensen die bij het ontsmettingshuisje aan het werk waren, dat het pandje voor bewoning geschikt gemaakt werd. Niet direct iets waaraan de lokale partij zou hebben gedacht. ,,Er is geregeld geopperd dat het een prachtproject zou zijn om wellicht met statushouders op te knappen en er dan bijvoorbeeld een taalhuis van te maken of een buurtkamer”, stelde Kooloos. Zij legde een zevental vragen voor aan het college. Die zijn nu beantwoord. Het is alleen de vraag hoeveel wijzer zij en andere geïnteresseerde Hilversummers daarvan worden.

Geen woning

B en W bevestigen dat het ontsmettingshuisje een gemeentelijk monument is en dat pandje én perceel eigendom zijn van de gemeente. Verder stellen zij dat het huisje geen woning wordt en dat de bestemming (maatschappelijk) niet is gewijzigd.

Maar wat gebeurt er na de onderhoudsklus met het monumentje? Daarover is het college weinig mededeelzaam. ’Het beoogd gebruik is nog niet concreet bekend, maar zal binnen de huidige maatschappelijke bestemming binnenkort worden verhuurd.’ Aan wie, dat wordt niet verteld.

Verderop lijkt het college, in antwoord op een andere vraag van LH, grotere toekomstplannen te hebben. ’Momenteel loopt er een studie naar de mogelijkheden tot een herontwikkeling van de locatie binnen het huidige bestemmingsplan.’

Wachtkamer

Het ruim een eeuw oude pandje staat achter de langwerpige voormalige verpleegbarakken, die van iets ouder datum zijn. In het gebouwtje wachtten de door een besmettelijke ziekte getroffen Hilversummers geduldig in de speciale ’besmette wachtkamer’ tot ze een ontsmettend bad kregen. Vervolgens schoven ze door naar de kleedkamer om tot slot in de wachtkamer te eindigen in de hoop dat ze niet langer een besmettingsgevaar voor anderen zouden opleveren.

Bron: Gooi en Eemlander, Eddie de Paepe 15 maart 2021
Link naar artikel: klik hier

Laat een reactie achter