Delen met je netwerk?

Vanavond gaan we over de Kadernota stemmen en eigenlijk weten we het antwoord al, namelijk dat deze Kadernota (die de meetlat zal zijn voor de Begroting van 2022) daar 2 weken geleden de meeste partijen al hun toezegging gaven.

Om die reden zullen wij onze suggesties geven m.b.t. de 5 hoofdlijnen die het College stelt.

1). Wonen en Leven
Het is prettig wonen in Hilversum en dat willen wij graag zo houden. Er is schaarste op de woningmarkt en starters staan te springen om een eigen plekje. Wellicht kunnen we naar andere woonvormen kijken door ons oog te richten op langdurig leegstaande panden om er woonunits te integreren en dus te hergebruiken. Ook wonen boven winkels mag van ons weer op de agenda. Ook kan de gemeente er voor kiezen om recreatiewoningen op chalet parken legaal te maken waardoor deze woonvorm benut wordt als erkende woning. Wij vinden dat Hilversum vol is gebouwd waardoor dit ten koste gaat van ons kenmerkende groei en leefbaarheid. We willen toch niet het afvalputje van Amsterdam worden?
WOZ zien wij niet graag verhoogt worden ook al is het gelimiteerd door de inflatie. Door deze niet te verhogen, komen we ook onze burgers tegemoet in deze financieel lastige tijd.
Wij vinden het belangrijk dat burgers met eigen woningen gestimuleerd worden om hun huizen energie neutraal te maken met aansporing subsidie voor isolatie, dubbel glas en zonnepanelen. Dit is duurzaamheidsbeleid.

2). Zorg
Wij vinden dat er te weinig specifiek over zorg in staat. Wij willen inzetten op continuïteit op zorg niet alleen in het Sociaal Domein maar ook bijv. Continueren van de bibliotheek, buurthuizen en daklozenopvang (ook wanneer er bijv. toch weer een lockdown komt in het najaar als de R in de maand komt. Wij zijn van mening dat “inwoners uit de Corona crisis loodsen” niet alleen financieel inhoudt maar ook de mogelijkheid tot sociale contacten zoals net genoemd.
Wij prevaleren laagdrempelige zorg in bijvoorbeeld een buurthuis waarin een combinatie is van arts, fysio, kleine bieb en buurtcoach. Regeren is vooruit zien. We mogen leren van de afgelopen lockdown. Ook dit is duurzaam omzien naar onze eigen Hilversummers.

3). Werken (Economie)
25 procent van de werkgelegenheid is werkzaam op het Media Park en maar liefst 30 procent in Hilversum-Zuid-West. Graag ook hier aandacht voor de infrastructuur om deze pit gebied blijvend te faciliteren in de nodige infrastructuur. Wegen zijn een repeterend onderwerp in Hilversum. Toch moeten we scherp toezien op verkeerslawaai, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Wethouder, graag hier uw broodnodige en financiële  aandacht voor. Wanneer er aan de weg getimmerd wordt, zien wij de aanbesteding toch vooral op lokaal niveau!

4). Bestuur
Uiteraard is het evident om een goed functionerend ambtenarenapparaat te hebben echter de kosten rijzen najaar na jaar de pan uit. De crux zit hem met name in de inhuur van externen. Deze externen hebben vaak weinig affiniteit met Hilversum. Ons advies: bezuinig kan gerealiseerd worden door het schrappen van externe inhuur en vooral in te zetten op onze eigen ambtenaren en hen op te leiden tot zij de benodigde kennis hebben. Niet alleen dit maar om toch ook vooral veel meer gebruik te maken van de EXPERTISE van onze eigen burgers maar ook van onze Raad die vaak goede suggesties heeft. Minder gebruik maken van dure onderzoeksbureaus.

5). Financiën en grondexploitatie
Wij vinden dat we op een punt gekomen zijn om te zeggen dat Hilversum vol is. Alleen bestaande bouwgrond bebouwen zoals het Circusterrein. Wij zijn tegen bouwen in het groen. Wij zien liever meer groen geïntegreerd in het centrum zoals stadsparkjes en in de wijk. Wij zijn voor een groen, veilig en  leefbaar Hilversum!

Met vriendelijke groet,

Mirjam Kooloos
Fractievoorzitter Leefbaar Hilversum