Delen met je netwerk?

Vragensalvo Leefbaar Hilversum over het gestarte participatietraject

Woensdag is het participatietraject begonnen en zijn de gele posters langs de weg te vinden in Hilversum.
Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché

Wethouder Floris Voorink stond koud op het Marktplein – al is dat lastig met deze temperaturen – om de start van het grote participatietraject te vieren of er ligt al een vragensalvo van Leefbaar Hilversum over dit proces op de digitale burelen van het raadhuis. Blijkbaar zijn er bij de oppositiepartij veel zorgen, zo ook over wat er nu daadwerkelijk met de input gebeurt van de inwoners. 

In totaal heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) 26 vragen, netjes verdeeld over 9 thema’s te beantwoorden. Leefbaar heeft er flink werk van gemaakt. Dat doet de fractie omdat zij de gekozen insteek niet voldoende vindt. De vrees is dat via het uitgestippelde pad te weinig Hilversummers bereikt worden. “Daarnaast triggeren en inspireren de communicatiemiddelen niet”, zo stelt LH-fractievoorzitter Mirjam Kooloos in de artikel 41 vragen, die zijn opgesteld door commissielid Jacqueline van Oostveen . Artikel 41-vragen – schriftelijke vragen – zijn alleen in te dienen door raadsleden. “Hierdoor slaat u wat ons betreft de plank voor een deel mis. Dit vinden wij een gemiste kans, omdat het juist nu de tijd is om wel goeie input van de inwoners te krijgen.”

Daarmee doelt de fractie onder meer dat er weinig doelgroepen betrokken worden en wijst zij op de momenten waarop diverse bijeenkomsten zijn gepland. “Waarom heeft u ervoor gekozen om alleen wijkbijeenkomsten in de avonden te organiseren? In de avonden zijn er veel mensen die niet bereikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan ouders met kinderen en ouderen”, luidt een voorbeeld. Tevens is Leefbaar geen fan van alleen maar digitale bijeenkomsten. Dat is niet de juiste vorm en maakt het voor digibeten lastig om mee te kunnen doen of überhaupt op de hoogte te zijn van wijksessies of themabijeenkomsten. 

Ophaalronde

Afgelopen woensdag gaf Voorink bij de officiële start van het participatietraject op het Marktplein al aan dat de eerste bijeenkomsten – en dat zijn er de komende week al twaalf – inderdaad online plaatsvinden. Gezien de tijdsgeest is dat even niet anders. Hopelijk is dat na de zomervakantie, als de ophaalronde doorgaat, een ander verhaal. Qua mogelijkheden om mee te doen en zoveel mogelijk Hilversummers te bereiken, wordt ‘de kraan volledig opengezet’, zoals de portefeuillehouder Omgevingswet dat omschreef. Na het zomerreces vinden er gesprekken plaats in het Atelier van de Toekomst; dat wordt waarschijnlijk een winkel in het centrum waar inwoners dieper op de materie in kunnen gaan.

De gemeente is bezig met een grote inventarisatie meningen, wensen en ideeën van inwoners en andere belanghebbenden. Onderwerp is het toekomstbeeld van Hilversum. Wat voor gemeente moet Hilversum in 2040 zijn? Dat is de centrale vraag in dit uitgebreide participatietraject dat moet leiden tot de Hilversumse Omgevingsvisie. Begin dit jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met dit traject. Grootste punten van kritiek waren de nogal hoge kosten en de duur van het participatietraject. Een aantal fracties vond het behoorlijk lang. Hoe dit proces moet worden aangevlogen is onder meer bepaald met HOP2040; de verzameling van 38 Hilversumse buurtclubs die zich verenigd hebben onder de naam Hilversum Omgevingsvisie Participatie 2040. Inmiddels is IDBVV (In-de-buurt-van-verbinding) als onafhankelijk bureau aangetrokken. Dit bureau moet het proces op een goede en passende manier begeleiden. Dat is namelijk de opdracht.

10.000 woningen

De oorsprong van dit participatietraject ligt in 2020. Technisch gezien december 2019 toen Hilversum het sleutelgebied ging pitchen bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In de maanden daarop werd de stevige ambitie van het college – realisatie van zes- tot tienduizend woningen tot en met 2040 – steeds duidelijker. Maatschappelijk en politiek gezien groeide de weerstand. Op 1 juli 2020 floot een nipte meerderheid van de raad het college terug, waarop B&W de plannen moesten afblazen. Eerst een gesprek met het dorp of de stad, zoals ze in het raadhuis tegenwoordig steevast zeggen. 

Nu dat perspectief geschetst is, is het tijd om terug te gaan naar het spervuur aan vragen van Leefbaar. De vertaalslag van de opbrengst is een belangrijk onderdeel voor de fractie. Onder het kopje Zichtbaarheid en Resultaten kaart Kooloos deze zorg aan. Het is namelijk een vaker gehoorde klacht dat participanten weinig tot niets terugzien van wat zij in hebben gebracht. “Hoe en wat gaat er met de input van de inwoners gebeuren en hoe zorgt u ervoor dat de Hilversummers deze keer echt verschil kunnen maken, waardoor hun input eens bovenaan de wensenlijst komt te staan in plaats van onderop?”, is de lange vraag. 

Onleesbaar

Naast aandacht vragen voor de ‘onleesbare’ gele posters op verschillende plekken in Hilversum, de tekst van de website, het meer bekendheid geven aan de Omgevingsvisie en de Omgevingswet en nog veel meer stelt Leefbaar ook de PR aan de kaak. De communicatie sluit nu niet goed op de beleving van Hilversummers. Dat moet anders, vindt de oppositiepartij. Zo werkt een foto van een (prominente) Hilversummer met slogans, vragen en statements beter als inspiratie dan wat er nu te vinden is op www.hilversum2040.nl. “Mensen haken af als er alleen maar gemeentelijke termen worden gebruikt, zoals Omgevingsvisie en Omgevingswet worden gebruikt. Daarmee motiveer je ze niet om hun visie te delen”, meent Leefbaar Hilversum. 

Sowieso vindt partij dat de gemeente deze begrippen moet uitleggen aan de inwoners. Hun voorstel is dan ook om een informatiebrief in begrijpelijke taal te maken en die te versturen. Dan wetende inwoners welk proces er gaande is, hoe dit dan werkt, wat er met de input gedaan wordt, wat het participatietraject allemaal betekent en waar het toe moet leiden. Al met al hoopt LH dat de gemeente besluit de zaken toch nog over een andere boeg te gooien en de aanpak en vormgeving te veranderen. Dan is het gemakkelijker en aantrekkelijker om mee te doen, is de gedachte, en krijgen ook meer Hilversummers de kans om mee te doen. 

In de flyer, die woensdag onder andere is uitgedeeld op het Marktplein, staat onder meer dat de gemeente meningen en ideeën haalt. Alle inbreng wordt in oktober van dit jaar in één of meer denkrichtingen samengebracht. In februari van het volgende jaar, een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, legt Voorink dit voor aan de politiek. De denkrichting of meerdere zijn daarmee de basis voor de Omgevingsvisie.

Bron: Gooi- en Eembode Link naar artikel
Tekst: Ingmar Meijer
Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché