Mirjam Kooloos zal de kieslijst aanvoeren Van alle politieke partijen in de Hilversumse gemeenteraad, die vier terug meededen aan de verkiezingen, heeft alleen Leefbaar Hilversum nog niet officieel laten weten wie de lijsttrekker namens de lokale partij wordt en of de eenmansfractie überhaupt wel meedoet aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het antwoord op die laatste vraag…

Lees meer

Geachte Burgemeester en Wethouders, In het kader van de Nieuwe Omgevings- en Participatie Wet heeft de gemeente de plicht haar inwoners te informeren en te betrekken in de plannen die er spelen.Echter wordt er een groep burgers uitgesloten van deelname aan georganiseerde bijeenkomsten door de gemeente wanneer deze burgers geen QR-code hebben.Gezien het verplicht stellen…

Lees meer

Problemen, vragen of zorgen i.v.m. (aankomende) Covid maatregelen?! Ruim 1,5 jaar allerlei maatregelingen en onzekerheden gaat veel mensen niet in hun koude kleren zitten. Vandaar dat we besloten hebben om hiervoor een avond te organiseren. Maandag 1 november tussen 20.00 en 21.30 uur organiseert Leefbaar Hilversum een bijeenkomst waar we met elkaar ervaringen kunnen delen.…

Lees meer

Leefbaar Hilversum haalde dit voorbeeld van overduidelijk verkwanselen van het zuur betaalde belastinggeld van onze burgers wat gespendeerd is aan het op- en aftuigen van het afzichtelijke gedrocht ‘De Kwekerij’ tijdens de behandeling van de Kadernota in juni 2021, aan. Wethouder Schepers deed mijn vraag (over de enorme kosten m.b.t. De Kwekerij voor de korte…

Lees meer

Vragensalvo Leefbaar Hilversum over het gestarte participatietraject Wethouder Floris Voorink stond koud op het Marktplein – al is dat lastig met deze temperaturen – om de start van het grote participatietraject te vieren of er ligt al een vragensalvo van Leefbaar Hilversum over dit proces op de digitale burelen van het raadhuis. Blijkbaar zijn er…

Lees meer

Vanavond gaan we over de Kadernota stemmen en eigenlijk weten we het antwoord al, namelijk dat deze Kadernota (die de meetlat zal zijn voor de Begroting van 2022) daar 2 weken geleden de meeste partijen al hun toezegging gaven. Om die reden zullen wij onze suggesties geven m.b.t. de 5 hoofdlijnen die het College stelt.…

Lees meer

Beste college van B&W We zijn blij dat het participatietraject weer is opgestart, onzes inziens had dit al veel eerder gekund. Dit participatietraject is erg belangrijk voor de Hilversummers. De Hilversummers weten vaak heel goed wat ze willen in de toekomst voor Hilversum. Vandaar ook dat we juist in een vroeg stadium onze vragen stellen…

Lees meer

De hele dag file, van de Jan van der Heijdenstraat tot aan de Beatrixtrunnel. Toeterende auto’s en fietsers die zich langs het verkeer moeten wurmen. Wordt dit onze toekomst, vragen omwonenden van de Beatrixtunnel in Hilversum zich bezorgd af nadat afgelopen weekeinde het verkeer voor hun deur vast stond. Dat was het gevolg van de…

Lees meer

Leefbaar Hilversum vindt dat het College zeer ambitieus is en voortvarend te werk wil gaan als het om grote projecten gaat. Echter , wat niemand kon bevroeden, kwam er opeens een crisis de bocht omzeilen en gooide roet in het eten van ons allen. De zorgvuldig opgebouwde, levendige stad met een nieuw Hilvertshof en een…

Lees meer

Leefbaar Hilversum is superb(l)ij dat de raad nu heeft besloten om minder te gaan maaien. Dit is goed voor de biodiversiteit! Mooi om te zien dat de Motie ‘ Red de Bij’ die wij in 14 november 2018 hebben uitgebracht en aangenomen werd, nu wordt uitgevoerd. De initiatiefnemer van deze motie is Ben Bus. Ben…

Lees meer