Leefbaar Hilversum haalde dit voorbeeld van overduidelijk verkwanselen van het zuur betaalde belastinggeld van onze burgers wat gespendeerd is aan het op- en aftuigen van het afzichtelijke gedrocht ‘De Kwekerij’ tijdens de behandeling van de Kadernota in juni 2021, aan. Wethouder Schepers deed mijn vraag (over de enorme kosten m.b.t. De Kwekerij voor de korte…

Lees meer

Vragensalvo Leefbaar Hilversum over het gestarte participatietraject Wethouder Floris Voorink stond koud op het Marktplein – al is dat lastig met deze temperaturen – om de start van het grote participatietraject te vieren of er ligt al een vragensalvo van Leefbaar Hilversum over dit proces op de digitale burelen van het raadhuis. Blijkbaar zijn er…

Lees meer

Vanavond gaan we over de Kadernota stemmen en eigenlijk weten we het antwoord al, namelijk dat deze Kadernota (die de meetlat zal zijn voor de Begroting van 2022) daar 2 weken geleden de meeste partijen al hun toezegging gaven. Om die reden zullen wij onze suggesties geven m.b.t. de 5 hoofdlijnen die het College stelt.…

Lees meer

Beste college van B&W We zijn blij dat het participatietraject weer is opgestart, onzes inziens had dit al veel eerder gekund. Dit participatietraject is erg belangrijk voor de Hilversummers. De Hilversummers weten vaak heel goed wat ze willen in de toekomst voor Hilversum. Vandaar ook dat we juist in een vroeg stadium onze vragen stellen…

Lees meer

De hele dag file, van de Jan van der Heijdenstraat tot aan de Beatrixtrunnel. Toeterende auto’s en fietsers die zich langs het verkeer moeten wurmen. Wordt dit onze toekomst, vragen omwonenden van de Beatrixtunnel in Hilversum zich bezorgd af nadat afgelopen weekeinde het verkeer voor hun deur vast stond. Dat was het gevolg van de…

Lees meer

Leefbaar Hilversum vindt dat het College zeer ambitieus is en voortvarend te werk wil gaan als het om grote projecten gaat. Echter , wat niemand kon bevroeden, kwam er opeens een crisis de bocht omzeilen en gooide roet in het eten van ons allen. De zorgvuldig opgebouwde, levendige stad met een nieuw Hilvertshof en een…

Lees meer

Leefbaar Hilversum is superb(l)ij dat de raad nu heeft besloten om minder te gaan maaien. Dit is goed voor de biodiversiteit! Mooi om te zien dat de Motie ‘ Red de Bij’ die wij in 14 november 2018 hebben uitgebracht en aangenomen werd, nu wordt uitgevoerd. De initiatiefnemer van deze motie is Ben Bus. Ben…

Lees meer

Waarom wordt het historische ontsmettingshuisje in de Orchideestraat door de gemeente opgeknapt? Leefbaar Hilversum stelde vragen, maar het college laat weinig los over haar plannen. LH-fractievoorzitter Mirjam Kooloos informeerde een maand geleden bezorgd naar de plannen met het, in 1919 door Dudok ontworpen, monumentale pandje. Het maakte deel uit van de voormalige ziekenhuis-complex aan de…

Lees meer

Op 10 februari 2021 heeft de fractie van Leefbaar Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde met betrekking tot de werkzaamheden aan het ontsmettingshuisje. Hieronder treft u de vragen aan (cursief) voorzien van een antwoord door de burgemeester en wethouders. Vraag 1 Is het ontsmettingshuisje een monument?Ons antwoord:Ja, het…

Lees meer

Leefbaar eist opheldering van college De renovatie van het voormalige ontsmettingshuisje aan de Orchideestraat, een monumentaal pandje naast het oude verpleeghuis aan de Neuweg, roept vragen op bij Leefbaar Hilversum.  Zo is het de oppositiepartij opgevallen dat het pand een nieuw dak heeft gekregen. “Na een gesprek met de mensen die daar aan het werk…

Lees meer