De democratie is het hoogste goed wat een land kan hebben. Het is een voorrecht dat burgers de mogelijkheid geeft om hun politieke standpunt te kunnen laten verwoorden door volksvertegenwoordigers, zo ook in Hilversum door de Gemeenteraad. Ook in ons mooie Hilversum is er een pallet van diverse politieke stromingen en partijen aanwezig. Het is…

Lees meer

Geachte wethouder Kastje, Gezien de klimaatverandering en de gevolgen ook voor Nederland maar dan nu specifiek voor Hilversum, want daar wonen wij ten slotte met elkaar, willen wij graag aandacht voor het volgende: Door de stijgende temperaturen ontstaan er in ons land steeds groter wordende getale uitbraak van diverse rupsen/insecten. Sommigen zijn nuttig en anderen…

Lees meer

Naar aanleiding van de totaal uit de hand gelopen situatie rondom het vuil afval-scheidingsstation aan de van Ghentlaan te Hilversum neem ik hierbij de vrijheid om in het algemeen belang (omwonenden-goed willende gebruikers-ondernemers – GAD-medewerkers-Politie, wijk coördinatoren, GNR, onze natuur) ervaringen (en feiten) van de afgelopen jaren met u te delen. Ons doel is om…

Lees meer

Vragen aan Wethouder Jan Kastje Betreft: Natuur en Groen Milieu en Afval                     Bijgaand treft u een rapportage aan van bewoners en betrokkenen uit de nabije omgeving van het Verzameldepot Van Ghent aan de Van Ghentlaan, geschreven door de heer G. Mol. Dit rapport is bij verschillende leden van…

Lees meer

In principe zijn wij voor integrale duurzaamheid en de focus ligt nu vooral op energiebesparing. Dat is op lange termijn niet voldoende. Kijk naar het Arenapark (Nota van Uitgangspunten Masterplan Arenapark) daar moet ook aandacht besteed worden aan groen, klimaat, water, mobiliteit, duurzamere gebouwen en gezamenlijke aanpak van energie en afval etc.. Dan pak je…

Lees meer

De gemeenteraad van Hilversum, in vergadering bijeen op 14 november 2018; Constaterende dat: de gemeente Hilversum in 2013 het Bijenconvenant heeft ondertekend; de raad op 30 maart 2016 op voordracht van D66 en de SP een motie M16/28 ‘Bloemen voor de bijen’ heeft aangenomen; de gemeente Hilversum een groene gemeente is met beleid gericht op duurzaamheid…

Lees meer

Hilversum Mediastad op YouTube: Maak kennis met Mirjam Kooloos. Wat is haar drijfveer om als raadslid de Hilversummers te vertegenwoordigen. Wat zijn haar ambities voor Hilversum. Dat vertelt ze graag zelf.

Lees meer

Gezamenlijke commissies: Verkeer: Fietsparkeren, is reeds veel over gezegd. Onze belangrijkste punten: Gemeente heeft jarenlang gestimuleerd om op de fiets naar het centrum te komen. Daar hebben de burgers van Hilversum ruimschoots gehoor aan gegeven. Echter er is toch onvoldoende fietsparkeergelegenheid. De wethouder kan wel zeggen dat er voldoende plekken zijn maar dat is gewoon…

Lees meer