Leefbaar Hilversum is superb(l)ij dat de raad nu heeft besloten om minder te gaan maaien. Dit is goed voor de biodiversiteit! Mooi om te zien dat de Motie ‘ Red de Bij’ die wij in 14 november 2018 hebben uitgebracht en aangenomen werd, nu wordt uitgevoerd. De initiatiefnemer van deze motie is Ben Bus. Ben…

Lees meer

Op 10 februari 2021 heeft de fractie van Leefbaar Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde met betrekking tot de werkzaamheden aan het ontsmettingshuisje. Hieronder treft u de vragen aan (cursief) voorzien van een antwoord door de burgemeester en wethouders. Vraag 1 Is het ontsmettingshuisje een monument?Ons antwoord:Ja, het…

Lees meer

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor Hilversum? Daar wil de Hilversumse politiek graag een breed debat over voeren. Dat gesprek gaat er ook komen, hebben burgemeester Pieter Broertjes en wethouder Karin Walters (Financiën, Welzijn en Zorg) toegezegd.Binnen de politiek leven er behoorlijk wat zorgen als het gaat om het coronavirus en wat dat…

Lees meer

Overgrote meerderheid ziet niets in inperken inspraak De grote meerderheid van de Hilversumse politiek ziet helemaal niets in het inperken van het spreekrecht voor inwoners. Over goede alternatieven voor het inspreken valt wel te praten.  Dat was gisteravond overduidelijk toen de elf fracties het voorstel van raadswerkgroep vergaderen in de raadscommissie bespraken. Aan het einde…

Lees meer

COLUMN LEEFBAAR HILVERSUM Jacqueline van Oostveen KEUZE STRESS OF KEUZE VRIJHEID? POLITIEK IS KEUZES MAKEN, JE KAN HILVERSUM MAKEN OF BREKEN Wij van Leefbaar Hilversum proberen met onze keuzes te denken vanuit de bewoners, de ondernemers, de natuur en het karakter van Hilversum. Dilemma’s van keuzes die dit jaar speelden of die komende tijd gaan…

Lees meer