Gezamenlijke commissies: Verkeer: Fietsparkeren, is reeds veel over gezegd. Onze belangrijkste punten: Gemeente heeft jarenlang gestimuleerd om op de fiets naar het centrum te komen. Daar hebben de burgers van Hilversum ruimschoots gehoor aan gegeven. Echter er is toch onvoldoende fietsparkeergelegenheid. De wethouder kan wel zeggen dat er voldoende plekken zijn maar dat is gewoon…

Lees meer

De trieste balans in Politiek Hilversum Het is nu 7 maanden na de verkiezingen. 6 maanden na de totstandkoming van de nieuwe coalitie in Hilversum. En het is al weer bal. Er stapt zomaar een wethouder op. Nou zomaar? Zelden zagen wij een nieuwe wethouder zo schutteren in alle vergaderingen waar zij aanwezig was. Tenenkrommend…

Lees meer

Gooi en Eembode: 1 november 2018 HILVERSUM – Er moet een andere verdeelsleutel komen in de huurmarkt. Mirjam Kooloos, fractievoorzitter van Leefbaar Hilversum, vindt dat er te veel huizen gaan naar statushouders, waardoor de Hilversummers nog langer op de wachtlijst staan. De markt moet een impuls krijgen en daarin is de politiek nu echt aan…

Lees meer

Er wordt al jaren geroepen dat Nederland een groot woningen tekort heeft. Gezien dat mensen vaak tussen de 5 en 10 jaren op een wachtlijst staan, kun je dus wel stellen dat dit een groot probleem is. De oorzaak van het tekort aan woningen is niet dat er een exorbitante bevolkingsgroei aan de gang is…

Lees meer

Hieronder alle door ons reeds eerder gepubliceerde artikelen over de visie van Leefbaar Hilversum over de natuur. VERRASSENDE ECONOMIE – NATUUR ALS BASIS Hilversum is Leefbaar. Maar hoe kunnen we het groene hart van ’t Gooi nog leefbaarder maken en vooral zo houden?Hoe vinden bedrijfsleven en burgers elkaar voor een duurzaam en bedrijfsmatig natuurbeheer?Kunnen we het snijvlak vinden van Economie en Ecologie? Leefbaar Hilversum geeft antwoord op deze vragen.Leefbaar Hilversum zorgt ervoor dat de economische waarde van alle natuur tot op iedere m² berekend wordt.Hoe staat de natuur er voor? Wat is nu de voorraad en wat zijn nu de diensten en baten die we ieder jaar ontvangen van de natuur? En hoe verandert dat in de tijd en hoe kunnen we dat beter beheren en zorgen dat dit ook  overdragen  wordt  aan de volgende generaties? Met onze methode wordt er een soort boekhouding van de natuur gecreëerd. Er wordt bijgehouden welke goederen en diensten de natuur levert aan de economie en ook de economische waarde daarvan.Door zo’n boekhouding van de natuur houden we bij in hoeverre onze…

Lees meer

Hieronder alle door ons reeds eerder gepubliceerde artikelen over de visie van Leefbaar Hilversum op mobiliteit. HET DUURZAME MOBILITEITSCONVENANT VAN ’T GOOI Met Hilversum, het groene hart van ’t Gooi, willen we onze leefomgeving behouden of zelfs verbeteren. Dat kan niet  zonder de omliggende buurgemeenten en verschillende organisaties. Als Leefbaar Hilversum dienen we een voortrekkersrol tenemen op het gebied van een duurzaam mobiliteit beleidsplan. Recente voorbeelden die onderdeel uitmaken van zo’n beleidsplan zijn goede initiatieven van     D66 voor het Groen Manifest met als thema “Wat willen we met de natuur in de Gooi en Vechtstreek?”. Hierbij wordt gevraagd om de centrale regie te nemen naar allerlei organisaties die zich bezig houden met de natuur in ’t Gooi Hart voor Hilversum, GroenLinks en ChristenUnie die het Park+Bikeplan bedacht hebben zodat één van onze  Kerngebieden (bedrijventerreinen), het Media Park, beter bereikbaar wordt. Een duurzaam mobiliteitsplan is ingrijpend om ten uitvoer te brengen. Enerzijds halen we stukjes natuur weg, anderzijds willen we de natuur behouden. Met elkaar dienen we afspraken te maken en vast te leggen zodat projectontwikkelaars,  aannemers en andere organisaties zoals overheden weten waar zij zich aan moeten houden. EEN DUURZAAM PARKEERBELEID?  Weinig aspecten in gemeentelijk mobiliteitsbeleid roepen zoveel discussie en weerstand op als parkeren. Bij parkeren zijn dan ook vaak verschillende en soms tegenstrijdige belangen in het geding en lokale bestuurders moeten zoeken naar een dikwijls moeilijk evenwicht tussen de wensen van de inwoners, de bezoekers, de ondernemers, …. Zo wil het stadsbestuur  bijvoorbeeld het centrum leefbaar en bereikbaar houden door een rem te zetten op het aantal auto’s,  maar bewoners  en bezoekers willen graag hun wagen kwijt in het centrum van de stad.Zo wil een projectontwikkelaar bijvoorbeeld zeer graag investeren in een nieuw winkelcentrum, maar…

Lees meer

Het GOOIS SMART GRID PLAN  Door toename van het elektriciteitsverbruik neemt de belasting van het elektriciteitsnet toe. Vooral als we in 2040 Energieneutraal willen zijn zal de gaslevering afgebouwd moeten worden en wordt er een groter beroep gedaan op het elektriciteitsnet. Er dreigen dan netdelen overbelast te raken doordat meerdere en grotere elektriciteitsproducenten elektriciteit op het net ‘invoeden’…

Lees meer