Profielfoto Jacqueline v3

Jacqueline van Oostveen - Fractiemedewerker

Ik woon sinds de 3e klas middelbare school in Hilversum. Daarvoor heb ik op verschillende plekken gewoond in Nederland en Engeland. Voor mijn studies woonde ik in Utrecht en Amsterdam. Ik heb studies gedaan op het creatieve vlak van modeacademie, kunstacademie tot docenten opleiding beeldende vorming. Daarnaast heb ik nog allerlei cursussen gedaan en ook heb ik me vaak ingezet als vrijwilliger.

Mijn werkervaring is vrij uiteenlopend van horeca, programma begeleider bij asielzoekerscentrum, woonbegeleider, ambulant begeleider, activiteitenbegeleider en werkbegeleider met de meest uiteenlopende doelgroepen. Na de Tsunami ben ik naar Sri Lanka geweest waar ik een aantal jaar als vrijwilliger heb gewerkt. Daar ben ik ook de vader van mijn kinderen tegengekomen. Ik heb twee dochters.

Ik gun mijn kinderen en Hilversum een mooie toekomst en daar wil ik me voor inzetten. Mijn expertise ligt in het wonen, kunst en cultuur en het sociaal domein. Mijn passie ligt bij projectontwikkeling waar wonen, natuur en leefbaarheid hand in hand gaan. Daarbij moeten we ons ook inzetten om goed voor de aarde te zorgen en deze te integreren in de ontwikkeling.

Bij veel projecten is het van belang dat zaken niet los worden ontwikkeld maar dat er juist een samenhang is en aansluit bij de omgeving of juist bewust niet aansluit en daarbij moet de historische en culturele context niet uit het oog verloren worden.

Ik wil me inzetten om meer openbare ruimte en maatschappelijk vastgoed in te zetten voor lokale initiatieven die reuring brengen en zorgen voor ontmoeting en verbinding. Qua wonen denk ik ook dat er nog veel verschillende vormen en mogelijkheden zijn die tot nog toe onbenut blijven. We moeten kijken waar onze grens en kwaliteit ligt als Hilversum en hoe we de toekomst zien.

Ik wil sociale, culturele, duurzame en creatieve initiatieven een vastere plek geven in Hilversum letterlijk en figuurlijk. Deze initiatieven zijn namelijk het cement van de samenleving. Deze initiatieven moeten niet afhangen van politieke keuzes die elke keer wisselen, nee deze verdienen een eervolle en vaste plek in onze maatschappij.

Dat er een barrière is tussen beleid/gemeente en bewoners, ondernemers, organisaties en andere initiatiefnemers is een feit. Ik denk dat dit anders kan. We moeten zorgen dat we SAMEN beleid voor Hilversum gaan maken!